Yayınevleri

Üye Girişi

Ödeme Seçenekeleri
Son Tekrar Soru Bankası
 • Kategorilere göre
 • Markalara göre
 • Adli Hakimlik Kampı
  İdari Hakimlik Kampı
  Konsensus KPSS Soru
  Konsensus Adli-İdari Soru
  Külliyat Adli Hakimlik Soru
  Külliyat İdari Hakimlik Soru
  Hocasından Ders Notları
  KPSS A Hukuk Konu
  Muhasebat
  Bahtiyar Akyılmaz Kitapları
  Kaymakamlık Kampı

  Haberler

  Son İncelenen Ürünler

  İletişim ve Bilgilendirme

  Bayi Girişi

  İcra İflas Hukukunda Şikayet - Hakan Pekcanıtez, Cemil Simil
  % 10
  770,00
  693,00
  Bilimsel Araştırma El Kitabı - Nurettin Bilici Eylül 2020
  % 5
  29,90
  28,41
  İcra ve İflas Hukuku - Nevhis Deren Yıldırım, Mehmet Kamil Yıldırım
  % 10
  350,00
  315,00
  Sorularla Konkordato - Serdar Kale
  % 10
  49,00
  44,10
  İcra ve İflâs Hukuku Pratik Çalışma Kitabı - Murat Yavaş
  % 10
  275,00
  247,50
  Sınai Mülkiyet Kanunu Gerekçeli, İçtihatlı, Karşılaştırmalı - Sefer Oğuz, Uğur Kara
  % 10
  165,00
  148,50
  Konkordato - Rüknettin Kumkale
  % 10
  405,00
  364,50
  Yasal Düzenlemeli ve Uygulama Örnekli Konkordato - Hasan Karadeniz
  % 10
  150,00
  135,00
  Mali ve Hukuki Yönleriyle Konkordato Soru-Cevap - Ahmet Gökgöz, Alper Akgül
  % 10
  70,00
  63,00
  İcra Takip İşlemleri - Aziz Serkan Arslan
  % 10
  350,00
  315,00
  İcra - İflas ve Karşılıksız Çek Suçları - Gökhan Taneri
  % 10
  135,00
  121,50
  Tasarrufun İptali Davaları İle Muvazaa Davaları ve Karşılaştırılması - Orhan Eroğlu
  % 10
  490,00
  441,00
  Hukuki ve Mali Yönleriyle Konkordato - Duran Bülbül
  % 20
  240,00
  192,00
  Konkordato Hukuku - Ayhan Akyürek, Remziye Akyürek
  % 10
  700,00
  630,00
  Konkordato - M. Serhat Sarısözen
  % 10
  800,00
  720,00
  Borçlar Hukuku Genel Hükümler Çözümlü Pratik Çalışmaları - Özcan Günergök, Şaban Kayıhan, İhsan Hüseyin
  % 5
  245,00
  232,75
  Haczin Hukuki Niteliği - Şükran Akgün
  % 10
  440,00
  396,00
  Konkordato Mühleti ve Alacaklılar Bakımından Sonuçları - Rukiye Duran
  % 10
  300,00
  270,00
  Konkordato Mühletinin Alacaklılar Yönünden Sonuçları - Çağatay Serdar Şahin
  % 10
  159,00
  143,10
  Uygulama Örnekleriyle Menfi Tespit Davası - Gökhan Taneri
  % 10
  465,00
  418,50
  ETKİN Hukuk Ders Fasikülleri 2 İcra Hukuku Savaş Yayınları 2021
  % 20
  30,00
  24,00
  İcra ve İflas Kanunu - Sümer Kitabevi, Cengiz Serhat Konuralp, Mehmet Ünsal Candemir
  % 10
  150,00
  135,00
  Alacaklı Temerrüdü ve Satım Sözleşmesi Açısından Sonuçları - Burcu Zengin Özküçükparlak
  % 10
  355,00
  319,50
  İcra ve İflas Hukuku - L. Şanal Görgün, Levent Börü, Mehmet Kodakoğlu
  % 10
  600,00
  540,00
  Avukatın Öz-El Kitabı Avukatlık Rehberi - Kolektif
  % 10
  1.250,00
  1.125,00
  Cumhuriyetin 100. Yılında Medeni Usul ve İcra İflas Hukukumuzun Gelişim ve Değişim Süreci - Muhammet Özekes, Hakan Pekcanıtez
  % 10
  1.400,00
  1.260,00
  İflasın Ertelenmesi ve Hukuki Sonuçlar - Murat Akdeniz, Şaban Kayıhan
  % 10
  95,00
  85,50
  İcra Hukukunda Haciz - Talih Uyar, Alper Uyar, Cüneyt Uyar
  % 10
  1.500,00
  1.350,00
  Kamu Alacağının Korunmasında Tasarrufun İptali Davaları - Mine Uzun Çam
  % 10
  300,00
  270,00
  İcra Uygulamasında İhtiyati Haciz - Filiz Berberoğlu Yenipınar
  % 10
  345,00
  310,50
  Sıra Cetveline İtiraz - Filiz Berberoğlu Yenipınar
  % 10
  330,00
  297,00
  Türk Kefalet Hukuku - Canan Ruhi, Ahmet Cemal Ruhi
  % 10
  1.345,00
  1.210,50