Yayınevleri

Üye Girişi

Ödeme Seçenekeleri
Son Tekrar Soru Bankası
 • Kategorilere göre
 • Markalara göre
 • Adli Hakimlik Kampı
  İdari Hakimlik Kampı
  Konsensus KPSS Soru
  Konsensus Adli-İdari Soru
  Külliyat Adli Hakimlik Soru
  Külliyat İdari Hakimlik Soru
  Hocasından Ders Notları
  KPSS A Hukuk Konu
  Muhasebat
  Bahtiyar Akyılmaz Kitapları
  Kaymakamlık Kampı

  Haberler

  Son İncelenen Ürünler

  İletişim ve Bilgilendirme

  Bayi Girişi

  İcra İflas Hukukunda Şikayet - Hakan Pekcanıtez, Cemil Simil
  % 10
  770,00
  693,00
  Bilimsel Araştırma El Kitabı - Nurettin Bilici Eylül 2020
  % 5
  29,90
  28,41
  İcra ve İflas Hukuku - Nevhis Deren Yıldırım, Mehmet Kamil Yıldırım
  % 10
  299,50
  269,55
  Sorularla Konkordato - Serdar Kale
  % 10
  49,00
  44,10
  Sınai Mülkiyet Kanunu Gerekçeli, İçtihatlı, Karşılaştırmalı - Sefer Oğuz, Uğur Kara
  % 10
  120,00
  108,00
  Konkordato - Rüknettin Kumkale
  % 10
  310,00
  279,00
  Keşif - Filiz Berberoğlu Yenipınar
  % 10
  370,00
  333,00
  Konkordato ve İflas - Mahmut Coşkun
  % 10
  1.075,00
  967,50
  Kooperatif Davaları - Filiz Berberoğlu Yenipınar
  % 10
  320,00
  288,00
  İhale Süreci ve İhalenin Feshi - Canan Ruhi, Ahmet Cemal Ruhi
  % 10
  850,00
  765,00
  İcra ve İflas Hukuku Ders Kitabı - Hakan Pekcanıtez, Özekes, Atalay, Özkan
  % 10
  375,00
  337,50
  Tasarrufun İptali Davaları - Filiz Berberoğlu Yenipınar
  % 10
  175,00
  157,50
  Covid-19 ve Mücbir Sebepler Kapsamında Fevkalade Hallerde Mühlet ve Tatil - Atilla Gündoğan
  % 10
  75,00
  67,50
  İcra Hukuku Uygulamasında Bono - Ziya Çağatay Cebeci
  % 10
  225,00
  202,50
  Bonoya Dayalı Kambiyo Senetlerine Mahsus Haciz Yoluyla Takip - Sedat Kaya
  % 10
  200,00
  180,00
  Zamanaşımı Def'i - Aslınur Ak
  200,00
  200,00
  Takip Yolunun Değiştirilmesi - Kardelen Karagüllü
  % 10
  90,00
  81,00
  İlamlı İcrada İcranın Durdurulması - Tahsin Mavzer
  % 10
  290,00
  261,00
  Tasarrufun İptali Davaları - Mustafa Arslan
  % 10
  180,00
  162,00
  Vasi Tayininde Yargılama Usulü - Şükran Akgün
  % 10
  240,00
  216,00
  Taahhüdü İhlal Suçu - Gökhan Taneri
  % 10
  200,00
  180,00
  Adım Adım İcra Takibi Uygulamaları - Yavuz Süphandağ
  % 10
  755,00
  679,50
  Tasarrufun İptali ve İstihkak Davaları - Mahmut Coşkun
  % 10
  940,00
  846,00
  İcra Ve İflas Hukukunda İhtiyati Haciz - Ali Kayhan Ürün
  % 10
  360,00
  324,00
  Şematik İcra ve İflas Hukuku - Orhan Eroğlu
  % 10
  105,00
  94,50
  İcra ve İflas Hukuku Pratik El Kitabı - Halil Polat
  % 10
  1.050,00
  945,00
  İflasın Ertelenmesi ve Hukuki Sonuçlar - Murat Akdeniz, Şaban Kayıhan
  % 10
  95,00
  85,50
  İcra Hukukunda Haciz - Talih Uyar, Alper Uyar, Cüneyt Uyar
  % 10
  950,00
  855,00
  Kamu Alacağının Korunmasında Tasarrufun İptali Davaları - Mine Uzun Çam
  % 10
  200,00
  180,00
  İcra Uygulamasında İhtiyati Haciz - Filiz Berberoğlu Yenipınar
  % 10
  260,00
  234,00
  Sıra Cetveline İtiraz - Filiz Berberoğlu Yenipınar
  % 10
  330,00
  297,00
  Yasal Düzenlemeli ve Uygulama Örnekli Konkordato - Hasan Karadeniz
  % 10
  70,00
  63,00