Yayınevleri

Üye Girişi

Ödeme Seçenekeleri
Son Tekrar Soru Bankası
 • Kategorilere göre
 • Markalara göre
 • Adli Hakimlik Kampı
  İdari Hakimlik Kampı
  Konsensus KPSS Soru
  Konsensus Adli-İdari Soru
  Külliyat Adli Hakimlik Soru
  Külliyat İdari Hakimlik Soru
  Hocasından Ders Notları
  KPSS A Hukuk Konu
  Muhasebat
  Bahtiyar Akyılmaz Kitapları
  Kaymakamlık Kampı

  Haberler

  Son İncelenen Ürünler

  İletişim ve Bilgilendirme

  Bayi Girişi

  Hükmün Açıklanması ve Düzeltilmesi (Tavzih ve Tashih) - Mehmet Akif Tutumlu
  % 10
  355,00
  319,50
  Hukuk Yargılamasında Süreler - Yasin Köse
  % 10
  335,00
  301,50
  Bilirkişilik Müessesesi - Gökhan Çayan
  % 10
  345,00
  310,50
  Medeni Usul Hukukunda Yetki Sözleşmeleri - Nur Bolayır
  % 10
  175,00
  157,50
  Medeni Usul Hukukunda Delil Tespiti - Leyla Akyol Aslan
  % 10
  200,00
  180,00
  Vergi Hukukunda Mahkemelerin Hukuk Yaratma Kanun Boşluğu Doldurma Yetkileri - İdris Hakan Furtun
  % 10
  200,00
  180,00
  Hasta ve Hekim Hukuku - Ali Türkmen
  % 10
  210,00
  189,00
  Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Sempozyumu 1 - Yasemin Işıktaç
  % 10
  150,00
  135,00
  Hukuk Yargılama Usulünde Gider Avansı - Mustafa Serdar Özbek
  % 10
  350,00
  315,00
  İlkeler Işığı Altında Medeni Yargılama Hukuku - M. Kamil Yıldırım
  % 10
  35,00
  31,50
  Gerekçeli HMK Hukuk Muhakemeleri Kanunu - Hakan Pekcanıtez, Hülya Taş Korkmaz, Nedim Meriç
  % 10
  1.150,00
  1.035,00
  Arabuluculuk ve Ombudsmanlık - Ferhat Yıldırım
  % 10
  490,00
  441,00
  Hukuk Muhakemeleri Kanunu ve İlgili Mevzuat - Lütfü Başöz, Ramazan Çakmakcı
  % 10
  190,00
  171,00
  Hukuk Yargılamasında Uzman Görüşü Özel Bilirkişi - Hasan Elyıldırım
  % 10
  243,00
  218,70
  Medeni Usul Hukukunda Fer'i Müdahale - Hakan Pekcanıtez, Nedim Meriç
  % 10
  235,00
  211,50
  Beden Bütünlüğünün İhlalinden Doğan Tazminat Davaları - Büşra Kazmaz Tepe
  % 10
  324,00
  291,60
  Geri Alım Hakkı - İhsan Hüseyin
  % 10
  505,00
  454,50
  Medeni Usul Hukukunda Hukuka Aykırı Deliller - Bora Kaya
  % 10
  650,00
  585,00
  Medeni Usul Hukukunda Maddi Hukuka İlişkin Savunma Vasıtaları - Meltem Ercan Özler
  % 10
  190,00
  171,00
  Medeni Usul Hukuku Sorunları Cilt 1 - Mehmet Akif Tutumlu
  % 10
  370,00
  333,00
  Davanın Açılmamış Sayılması - Zekeriya Yılmaz
  % 10
  1.260,00
  1.134,00
  Hukuk Muhakemeleri Kanunu ve Getirdiği Yeni Hükümler - Zekeriya Yılmaz
  % 10
  230,00
  207,00
  Ön İnceleme ve Uygulaması - Bilal Köseoğlu
  % 10
  250,00
  225,00
  Medeni Usul Hukukunda Avukatla Temsil Zorunluluğu - Mine Akkan
  % 10
  220,00
  198,00
  Yedieminlik - K. Haluk Eruygur
  % 10
  280,00
  252,00
  6100 Sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu El Şerhi - Mustafa Kılıçoğlu
  % 10
  830,00
  747,00
  Ulusal ( İç) Tahkim - İzzet Karadaş
  % 10
  160,00
  144,00
  İstinaf Mahkemeleri - Gökhan Taneri
  % 10
  800,00
  720,00
  Hukuk Yargılamasında Kesin Hüküm - Ahmet Cahit İyilikli
  % 10
  800,00
  720,00
  Kalkışma Suçları - Ezgi Aygün Eşitli
  % 10
  300,00
  270,00
  Özel Hukukumuzda Zamanaşımı ve Hak Düşürücü Süreler - Eraslan Özkaya
  % 10
  1.610,00
  1.449,00
  Hukuk Muhakemeleri Kanunu Şerhi - Ejder Yılmaz
  % 10
  3.500,00
  3.150,00