Yayınevleri

Üye Girişi

E-Posta
Şifre
Ödeme Seçenekeleri
Son Tekrar Soru Bankası
 • Kategori̇lere göre
 • Markalara göre
 • Adli Hakimlik Kampı
  İdari Hakimlik Kampı
  Konsensus KPSS Soru
  Konsensus Adli-İdari Soru
  Külliyat Adli Hakimlik Soru
  Külliyat İdari Hakimlik Soru
  Hocasından Ders Notları
  KPSS A Hukuk Konu
  Muhasebat
  Bahtiyar Akyılmaz Kitapları
  Kaymakamlık Kampı

  Haberler

  Son İncelenen Ürünler

  Bayi Girişi

  Bayi E-Posta
  Bayi Kodu
  Bayi Şifre

  Başbakanlık: Türk Devlet Geleneğindeki Konumu ve Kaldırılması - Enes Ersöz
  % 5
  36,00
  34,20
  Türk Hukukunda Miras Bırakanın Muvazaalı İşlemleri ve Buna Bağlanan Hukuki Sonuçlar - Semih Akkök
  % 5
  44,00
  41,80
  Çevrenin Kasten Kirletilmesi Suçu - Levent Emre Özgüç
  % 5
  45,00
  42,75
  Kira Hukuku - Olcay Göçüm
  % 5
  323,00
  306,85
  Kişilik Hakkı İhlalinden Doğan Vekaletsiz İş Görme - Gülşah Sinem Aydın
  % 5
  96,00
  91,20
  Takdir Marjı Doktrini - Egemen Esen
  % 5
  69,00
  65,55
  Borçlar Kanununa Göre Tahliye Davaları - Müslim Tunaboylu
  % 5
  99,00
  94,05
  Kira Genel Hükümler- Mustafa Özdoğan, Tuba Oymak
  % 10
  225,00
  202,50
  Çeşitli Yasalardan Doğan Davalar (Çekişmesiz Yargı İşleri) - Hasan Özkan
  % 5
  97,00
  92,15
  Kiraya Verenin Hapis Hakkı - Batuhan Bulut
  % 5
  72,00
  68,40
  Teoride ve Uygulamada Hasılat Kirası
  % 5
  90,00
  85,50
  Uluslararası Koruma ve Geçici Koruma Kapsamındaki Yabancıların Türkiye'de Çalışma Hakkı - Ali Yuşa Turan
  % 5
  91,00
  86,45
  Özel Sağlık Kurumları Kapsamında Kişisel Sağlık Verilerinin İşlenmesi ve Korunması - Hamza Bayındır
  % 5
  40,00
  38,00
  Karşılaştırmalı Anayasa Hukukunda Halka Ait Anayasacılık - Şafak Evran Topuzkanamış
  % 5
  33,00
  31,35
  Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi ve Türk Mahkemeleri Kararları Işığında Cinsel Yönelim Temelinde Ayrımcılık Yasağı - Gizem Kaçan
  % 5
  52,00
  49,40
  İdare Hukuku Yönünden Afet Riski Altındaki Alanların Kentsel Dönüşüm Süreci - Onur Kaplan
  % 5
  81,00
  76,95
  Medeni Usul Hukukunda İhtiyati Tedbir Yargılaması - Yasemin Mıstaçoğlu
  % 5
  78,00
  74,10
  Roma Hukuku'nda Kira Sözleşmesi - Mehmet Yeşiller
  110,00
  Siyasal Katılım Aracı Olarak Referandum - Hamide Bağçeci
  % 5
  72,00
  68,40
  Açıklamalı –İçtihatlı Tahliye ve Kira Tespiti Davaları ve Tatbikatı - Hasan Özkan
  % 5
  384,00
  364,80
  Kat Mülkiyeti Kanunu - T. Murat Pulak
  % 5
  367,00
  348,65
  Kira Hukuku - Mustafa Kırmızı
  % 10
  360,00
  324,00
  Hukuki Açıdan Bankaların Tezgahüstü Piyasada Taraf Olduğu Türev İşlemler - Ömer Faruk Şenol
  % 5
  74,00
  70,30
  Kiralanan Taşınmazların İlamsız Tahliyesi - Şanver Keleş
  % 5
  100,00
  95,00
  Kira Hukuku Davaları - Hikmet Kanık
  550,00
  Medeni Yargılama Hukukunda Delil Tespiti - Birce Arslandoğan
  % 5
  98,00
  93,10
  Uluslararası Hukukta Kuvvetler Statüsü Anlaşmaları - Muhammet Celal Kul
  % 5
  116,00
  110,20
  Kira Sözleşmesinin Kiracı Tarafından Devri - Buğra Kaan Çakıroğlu
  % 5
  36,00
  34,20
  Legal English with 14 Lectures and Practical Tips - Yusuf Çalışkan, Ahmet Dülger
  % 5
  85,00
  80,75
  Tüketici Hukukunun Güncel Sorunları - Gözde Zeytin Çağrı
  % 5
  104,00
  98,80
  Medeni Usul Hukukunda Maddi Hukuka İlişkin Savunma Vasıtaları - Meltem Ercan Özler
  % 5
  43,00
  40,85
  Tahliye Tespit Uyarlama Tazminat ve –Alacak Davaları - Mustafa Kılıçoğlu
  % 10
  425,00
  382,50