Yayınevleri

Üye Girişi

Ödeme Seçenekeleri
Son Tekrar Soru Bankası
 • Kategori̇lere göre
 • Markalara göre
 • Adli Hakimlik Kampı
  İdari Hakimlik Kampı
  Konsensus KPSS Soru
  Konsensus Adli-İdari Soru
  Külliyat Adli Hakimlik Soru
  Külliyat İdari Hakimlik Soru
  Hocasından Ders Notları
  KPSS A Hukuk Konu
  Muhasebat
  Bahtiyar Akyılmaz Kitapları
  Kaymakamlık Kampı

  Haberler

  Son İncelenen Ürünler

  İletişim ve Bilgilendirme

  Bayi Girişi

  Adi Ortaklıkta Temsil - Erdoğan Kaya
  % 5
  110,00
  104,50
  Kamu İhale Hukuku Notları - Çetin Arslan, Seyyid Ahmet Hakkakul, Ezgi Güzel
  % 5
  75,00
  71,25
  Avrupa Birliği ve Türkiye'de Katma Değer Vergisinin Uyumlaştırılması - Özgür Kızıltoprak
  % 5
  35,00
  33,25
  Kamu Hizmeti - Aytuğ Altın
  110,00
  Belediye, Belediye Şirketleri, Bağlı Kuruluşlar ve Bütçe İçi İşletmeler - Duran Bülbül
  % 20
  500,00
  400,00
  Memurluğun & Kamu Görevinin Sona Ermesi - İbrahim Pınar, Öner Çalışkan
  % 5
  160,00
  152,00
  Kamu İhale Hukukuna İlişkin Avrupa Birliği Adalet Divanı Karar Analizleri - Erdem Bafra
  % 5
  99,00
  94,05
  İdare Hukukunda Yargı Öncesi Uyuşmazlık Çözüm Usulleri - Zehra Odyakmaz, Serkan Çınarlı, Ezgi Avcıoğlu Aksoy
  % 5
  105,00
  99,75
  Türk İdare Hukuku Dersleri Cilt 2 - Ramazan Yıldırım, Serkan Çınarlı
  % 5
  109,00
  103,55
  Kültür ve Tabiat Varlıkları Hukuku - Oğuz Sancakdar,, Pınar Yağcı, Şükür Taşyıldız, Ezgi Çırak
  % 5
  374,00
  355,30
  Türk Vergi Hukukunda Sermaye Azaltımı - Mustafa Tan
  % 5
  175,00
  166,25
  İdare Hukuku El Kitabı - Oğuz Sancakdar
  % 5
  57,00
  54,15
  İdari İşlemin Yetki Unsuru - Gözde Ülker
  % 5
  190,00
  180,50
  Kamu Görevlileri Hakkında Soruşturma İzni İşlemleri - G. Ceren Demir Koşar
  % 5
  102,00
  96,90
  İdare Hukuku Açısından Kamu Düzeni Unsurları - Selman Sacit Boz
  % 5
  72,00
  68,40
  Parlamento Hukuku - Şeref İba
  % 5
  130,00
  123,50
  Mahalli İdareler Hukukuna Giriş - Kemal Gözler
  % 5
  98,00
  93,10
  İdarenin Takdir Yetkisi ve Yargısal Denetimi - Cemil Kaya
  % 5
  36,00
  34,20
  İdari Başvurular - Yusuf Sertaç Serter
  % 5
  88,00
  83,60
  İstifa - Seher Serttaş
  % 5
  101,00
  95,95
  Danıştay Kararları Işığında Kamu Görevlilerinde Özel Hayat - Sezal Çınar Özkan
  % 5
  98,00
  93,10
  Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Kararları Işığında Kamulaştırmasız El Atma - Yasemin Ünğan
  % 5
  115,00
  109,25
  Devlet Birey Hukuk İlişkisi - Selami Demirkol
  % 5
  250,00
  237,50
  İmar İdare Hukukunda Kazanılmış Hak - Selman Özdemir
  % 5
  203,00
  192,85
  İdarenin Hukukla Kavranması: Yasallık ve İdari İşlemler - Onur Karahanoğulları
  % 5
  135,00
  128,25
  İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı - Ali Rıza İlgezdi, Eren Sönmez, Cem Güçlü
  % 5
  270,00
  256,50
  İdari Yargılama Usulüne Hakim Olan İlkeler - Kamile Türkoğlu Üstün
  % 5
  182,00
  172,90
  Yapım İşi Hakediş Rehberi - İbrahim Atalay
  % 5
  185,00
  175,75
  Devletin Yargısal Faaliyetlerden Kaynaklanan Sorumluluğu - Tahir Muratoglu
  % 5
  125,00
  118,75
  Tıbbi Uygulama Hatalarına İlişkin Tam Yargı Davalarında Zamanaşımı - Mehmet Öget
  % 5
  127,00
  120,65
  Kamulaştırmasız El Atma Davaları - Veli Böke
  % 5
  255,00
  242,25
  Kamu Giderlerinde Yargı Denetiminin Etkinliği - Mustafa Taytak
  % 5
  70,00
  66,50