Yayınevleri

Üye Girişi

Ödeme Seçenekeleri
Son Tekrar Soru Bankası
 • Kategori̇lere göre
 • Markalara göre
 • Adli Hakimlik Kampı
  İdari Hakimlik Kampı
  Konsensus KPSS Soru
  Konsensus Adli-İdari Soru
  Külliyat Adli Hakimlik Soru
  Külliyat İdari Hakimlik Soru
  Hocasından Ders Notları
  KPSS A Hukuk Konu
  Muhasebat
  Bahtiyar Akyılmaz Kitapları
  Kaymakamlık Kampı

  Haberler

  Son İncelenen Ürünler

  İletişim ve Bilgilendirme

  Bayi Girişi

  Transfer Fiyatlandırması (OECD Yaklaşımı Işığında Türk Vergi Pratiği) - İsmail Onay
  % 10
  120,00
  108,00
  Türk Vergi Sistemi Temel Hukuk Dizisi - Ali Değirmendereli
  % 5
  44,00
  41,80
  Akaryakıt Sektörüne İlişkin Vergi ve Mali Hukuk Uygulamaları - Ali Çakmakcı
  % 5
  26,50
  25,18
  Belge Düzeni Rehberi - Ömer Erdal
  % 5
  52,00
  49,40
  Uluslararası Vergi Uyuşmazlıklarının Tahkim Yoluyla Çözümlenmesi - Emrah Ferhatoğlu
  % 5
  100,00
  95,00
  Vergi Uyumu ve Vergi İdaresinin Vergi Uyumuna Etkisi - Özgün Saygın
  % 5
  80,00
  76,00
  Vergi Kanunlarında Yer Alan Süreler - Yaşar Güçlü
  % 5
  23,00
  21,85
  Vergi Hukuku - Osman Pehlivan
  % 5
  95,00
  90,25
  Emlak Vergisinde Vergi Değeri - Dilek Özkök Çubukçu
  % 5
  70,00
  66,50
  Uluslararası Muhasebe Standartlarının Vergisel Açıdan İncelenmesi - Güliz Fulya Şen
  % 5
  37,00
  35,15
  Bilirkişilik ve Uygulaması - Rüknettin Kumkale
  % 5
  153,00
  145,35
  Vakıf Üniversitelerinin Mali Sorunları - Ali Çakmakcı
  % 5
  85,00
  80,75
  Vergi Revizyonu ve Muhasebesi - Selda Aydın
  % 5
  66,00
  62,70
  Vergi Hukukunda Süreler Sorunlar ve Çözüm Önerileri - Övül Batun
  % 5
  100,00
  95,00
  Vergi Danışmanları - Funda Başaran Yavaşlar, Tuğçe Karaçoban Güneş
  % 5
  132,00
  125,40
  Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun - Mahmut Coşkun
  % 5
  525,00
  498,75
  Vergi Etiği Vergi Psikolojisi Verginin Sosyo Psikolojik Teorisi - İsmail Kitapçı
  % 5
  62,00
  58,90
  Beyanname Düzenleme Rehberi 3 Cilt Vergi Müfettişleri Derneği 2022
  % 5
  600,00
  570,00
  Vergi Ceza Hukuku Vergi Kabahatleri ve Suçları - Doğan Şenyüz
  % 5
  160,00
  152,00
  Güncelin ve Geleceğin Vergi Politikaları - Cenker Göker, Zeynep Müftüoğlu
  % 5
  70,00
  66,50
  Finansal Yönetim - Muharrem Özdemir
  % 5
  110,00
  104,50
  Ölçüm Değerleme, Farklarının Saptanması ve Vergi İdaresine Raporlanması - Baki Dündar
  % 5
  38,00
  36,10
  Açma Teftiş Anıları - Fatih Türkoğlu
  % 30
  17,50
  12,25
  Tarihsel Perspektifte Vergiye Karşı Tepkiler ve Vergi İsyanları - Ulvi Sandalcı, İnci Sandalcı
  % 5
  135,00
  128,25
  Türk Vergi Hukukunda Elektronik İmza Uygulamaları ve Adaptasyonu - Baki Yiğit Çakmakkaya
  % 5
  125,00
  118,75
  Türk Vergi Hukukunda İhtiyati Tahakkuk Ve İhtiyati Haczin Yargısal Denetimi - Cihan Baydere
  % 5
  38,00
  36,10
  Gümrük Uyuşmazlıkları ve Çözüm Yolları - Tayfun Ercan
  % 5
  45,00
  42,75
  Hukuki ve Mali Yönleriyle Fatura - Rüknettin Kumkale
  % 5
  265,00
  251,75
  Türk Vergi Hukukunda İspat –Delil - Özgür Biyan
  % 5
  35,00
  33,25
  Vergi Usul Kanunu'na Göre Tebligat - Osman Tunaoğlu
  % 5
  38,00
  36,10
  Türk Ceza Hukukunda ve Vergi Ceza Hukukunda Tekerrür - Ahmet Bozdağ
  % 5
  111,00
  105,45