Yayınevleri

Üye Girişi

Ödeme Seçenekeleri
Son Tekrar Soru Bankası
 • Kategorilere göre
 • Markalara göre
 • Adli Hakimlik Kampı
  İdari Hakimlik Kampı
  Konsensus KPSS Soru
  Konsensus Adli-İdari Soru
  Külliyat Adli Hakimlik Soru
  Külliyat İdari Hakimlik Soru
  Hocasından Ders Notları
  KPSS A Hukuk Konu
  Muhasebat
  Bahtiyar Akyılmaz Kitapları
  Kaymakamlık Kampı

  Haberler

  Son İncelenen Ürünler

  İletişim ve Bilgilendirme

  Bayi Girişi

  1982 Anayasasına Göre Türk Anayasa Hukuku - Bülent Tanör, Necmi Yüzbaşıoğlu
  % 10
  299,50
  269,55
  Osmanlı-Türk Anayasal Gelişmeler - Bülent Tanör
  % 10
  48,00
  43,20
  Anayasa Mahkemesine Bireysel Başvuru Rehberi - Osman Doğru
  % 10
  265,00
  238,50
  Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri - Ali İşgören
  % 10
  290,00
  261,00
  Yasama Dokunulmazlığı - O. Serkan Gülfidan
  % 10
  38,00
  34,20
  Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinin Yargılama Yetkisi - Faruk Bilir
  % 10
  70,00
  63,00
  Hukuk Devleti Açısından Kanunların Anayasaya Uygunluğunun Yargısal Denetimi - Onur Sır
  % 10
  80,00
  72,00
  Kamu Hizmetinin Görülme Usullerinden Ruhsat Usulü ve Elektrik Piyasası Örneği - Atıf Kır
  % 10
  180,00
  162,00
  Anayasa Hukukunun Temel Metinleri - Necmi Yüzbaşıoğlu
  % 10
  389,50
  350,55
  Siyasi Partiler ve Seçim Mevzuatı - Beytullah Metin
  % 10
  70,00
  63,00
  Hukuk Tarihinde Vatandaşlık, Yabancılık Statüsü - İrem Karakoç
  % 10
  200,00
  180,00
  Anayasa ve Özgürlük - Mustafa Erdoğan
  % 10
  170,00
  153,00
  Türk Cumhuriyetlerinin Hukuki Yapısı - Attila Özer
  % 10
  95,00
  85,50
  Azınlık Hakları - Doğan Kılınç
  % 10
  175,00
  157,50
  İnsan Hakları Avrupa Sözleşmesi Bağlamında Siyasi Partiler Rejimi - Kutlay Telli
  % 10
  30,00
  27,00
  Parlementer Hükümet Sisteminin Rasyonelleştirilmesi ve Türkiye Örneği - Bülent Yücel
  % 10
  70,00
  63,00
  Siyasetin Finansmanı - Mehmet Karakaş
  % 10
  124,50
  112,05
  Adil Yargılanma Hakkı - Hüseyin Turan
  % 10
  92,00
  82,80
  Individual Application To the Turkish Constituional Court - Hüseyin Ekinci, Musa Sağlam
  % 10
  35,00
  31,50
  İnsan Hakları Hukukunda Üçüncü Kuşak Haklar - Ahmet Akbaba
  % 10
  435,00
  391,50
  TCK CMK CGTİK İle İlgili Temel Ceza Yasaları - Ali Parlar
  % 10
  175,00
  157,50
  Adil Yargılanma Hakkı - Tuğçe Takcı
  % 10
  110,00
  99,00
  İYUK ve İlgili Mevzuat - Bahadır Apaydın, Alphan Dinçkol
  % 10
  180,00
  162,00
  Bireysel Başvuruların Kabul Edilebilirlik Bakımından İncelenmesi - Mustafa Ermayası
  % 10
  110,00
  99,00
  Ermeni Meselesinin Hukuki Boyutu - Hande Seher Demir
  % 10
  280,00
  252,00
  Anayasa Mahkemesi Kişi Hürriyeti ve Güvenliği Hakkı - Mehmet Kahraman
  % 10
  150,00
  135,00
  Demokrasi ve Türk Tipi Başkanlık Sistemi - Kurtuluş Tayanç Çalışır
  % 10
  70,00
  63,00
  Etkili Bir Başvuru Yolu Olarak Bireysel Başvuru - Şermin Birtane
  % 10
  175,00
  157,50
  Vücut Bütünlüğüne Yönelik Rıza Aranmadan Gerçekleştirilen Müdahaleler - Hikmet Murat Akkaya
  % 10
  210,00
  189,00
  Anayasa Candır - Ayşe Odman
  % 10
  100,00
  90,00
  Vietnam Sosyalist Cumhuriyeti Anayasası - Halil Çeçen
  % 10
  220,00
  198,00
  İşletmeler için Aile Anayasası - Ali Alp, Hakan Karabacak
  % 10
  110,00
  99,00