Yayınevleri

Üye Girişi

Ödeme Seçenekeleri
Son Tekrar Soru Bankası
 • Kategorilere göre
 • Markalara göre
 • Adli Hakimlik Kampı
  İdari Hakimlik Kampı
  Konsensus KPSS Soru
  Konsensus Adli-İdari Soru
  Külliyat Adli Hakimlik Soru
  Külliyat İdari Hakimlik Soru
  Hocasından Ders Notları
  KPSS A Hukuk Konu
  Muhasebat
  Bahtiyar Akyılmaz Kitapları
  Kaymakamlık Kampı

  Haberler

  Son İncelenen Ürünler

  İletişim ve Bilgilendirme

  Bayi Girişi

  Türk Ticaret Kanunu Karşılaştırmalı Gerekçeli / LMD–3 - Mutlu Dinç, Çilem Bahadır
  % 10
  595,00
  535,50
  Kıymetli Evrak Hukuku Pratik Çalışmaları - F. Itır Bingöl
  % 10
  135,00
  121,50
  Publizitätspflichten Von Aktiengesellschaften nach dem Türkischen Kapitalmarktrecht - Fatih Bilgili
  % 10
  105,00
  94,50
  Karayoluyla Eşya Taşımacılığında Taşıyıcının Gecikmeden Doğan Sorumluluğu - Hatice Kübra Turğut
  % 10
  325,00
  292,50
  Milletlerarası Ticari Sözleşmelerden Doğan Uyuşmazlıklara Lex Mercatoria'nın Uygulanması - Cansu Yener Keskin
  % 10
  350,00
  315,00
  Türk Hukukunda Gemi İpoteği - Muhammet Haluk Nitelik
  % 10
  195,00
  175,50
  Ticaret Hukuku Pratik Çalışmaları - Betül Aktaş Ertan, Tülay Gökdemir Tamer, Damla Dursun
  % 10
  150,00
  135,00
  Basiretli Tacir Gibi Hareket Etme Yükümlülüğü - Ozan Can
  % 10
  150,00
  135,00
  Anonim Şirketlerde Kurumsal Sosyal Sorumluluk - Işık Özer
  % 10
  300,00
  270,00
  Rekabet Hukukunda Rakipler Arası Bilgi Değişimi - Çiğdem Akkan
  % 10
  365,00
  328,50
  Türk Ticaret Kanunu / LMD–3A - Çilem Bahadır, Mutlu Dinç
  % 10
  395,00
  355,50
  Hukuki Yönüyle Siber Riskin Sigorta ve Reasüransı - Ahmet Karayazgan
  % 10
  370,00
  333,00
  Türk Ticaret Kanunu Sempozyumu – V – - Arslan Kaya
  % 10
  150,00
  135,00
  Ticari İşlemlerde Taşınır Rehni - Gökçe Coşkuner
  % 10
  180,00
  162,00
  Tacir Aleyhine Kararlaştırılan Ceza Koşulu - Altan Fatih Gündeş
  % 10
  170,00
  153,00
  Yönetim Kurulu Üyelerinin Şahsî Sorumluluğuna İlişkin Davalarda Maddî Hukukun Usûl Hukukuyla Etkileşimi - Ali Eskiocak
  % 10
  580,00
  522,00
  Şirketler Hukukunda Birleşme İşlemleri Sebebiyle Ayrılma Akçesi - Sadiye Sıla Bakırcı
  % 10
  450,00
  405,00
  Kambiyo Senetlerinde Senet Metninde Değişiklikler ve Sahtecilik - Mustafa Eser Cinbaş
  % 10
  300,00
  270,00
  Ortaklıklar Hukuku Uygulama Çalışmaları I - Şengül Al Kılıç, Ensar Ercan, Şafak Narbay, Zehra Seyis, Melih Sönmez
  % 10
  240,00
  216,00
  Tüketici Hukuku Açıklamalı, İçtihatlı - Metin Ulusal
  % 10
  500,00
  450,00
  Türkiye'de Grev Ertelemeleri ve Türk Endüstri İlişkilerine Etkileri Tanıtımı - H. Okan Yıldırım
  % 10
  340,00
  306,00
  Sermaye Piyasası Faaliyetleri Bağlamında Yatırımcının Tüketici Olarak Korunması - Hatice Ebru Töremiş
  % 10
  350,00
  315,00
  Anonim Ortaklıkta Pay Sahibinin Bilgi Alma ve İnceleme Hakkı - Burak Sümer
  % 10
  300,00
  270,00
  Bilirkişi Raporlarım ve Hukuki Mütalaalarım I/2 - Ahmet Türk
  % 10
  550,00
  495,00
  Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin Hukuki Sorumluluğu - Gülşen Pazarbaşı
  % 10
  160,00
  144,00
  Faktoring Sözleşmesi - Rânâ Özsoy
  % 10
  250,00
  225,00
  Anonim Şirket Payının Rehni - Ecem Kirkit
  % 10
  425,00
  382,50
  Türk Hukukunda Gemi Acentesi - Elvin Batmaz
  % 10
  120,00
  108,00
  Şirketler Hukuku Pratik Çalışmaları Ticaret Hukuku Uygulama Serisi 2 - Cafer Eminoğlu
  % 10
  145,00
  130,50
  Küreselleşme ve Vergi Politikası Tanıtımı - Ercan Alptekin
  % 10
  295,00
  265,50
  Uluslararası Banka Garanti Sözleşmeleri ve Bankanın Savunma Araçları - Firuze Dilem Bulgan
  % 10
  200,00
  180,00
  Türk ve Avrupa Birliği Hukukuna Göre Acenteliğin Uygulama Alanı Kapsamındaki Çevrimiçi Aracılar - Elif Oğuz
  % 10
  215,00
  193,50