Yayınevleri

Üye Girişi

Ödeme Seçenekeleri
Son Tekrar Soru Bankası
 • Kategori̇lere göre
 • Markalara göre
 • Adli Hakimlik Kampı
  İdari Hakimlik Kampı
  Konsensus KPSS Soru
  Konsensus Adli-İdari Soru
  Külliyat Adli Hakimlik Soru
  Külliyat İdari Hakimlik Soru
  Hocasından Ders Notları
  KPSS A Hukuk Konu
  Muhasebat
  Bahtiyar Akyılmaz Kitapları
  Kaymakamlık Kampı

  Haberler

  Son İncelenen Ürünler

  İletişim ve Bilgilendirme

  Bayi Girişi

  Sigortacının Kanuni Halefiyeti ve Rücu Hakkı - Cahit Damar
  % 5
  155,00
  147,25
  Şirketler Hukuku Pratik Çalışmaları Ticaret Hukuku Uygulama Serisi 2 - Cafer Eminoğlu
  % 5
  95,00
  90,25
  Haksız Rekabet İle Rekabetin Korunması Alanları Arasındaki Hukuki İlişki - Pınar Uzun Şenol
  % 5
  150,00
  142,50
  Uluslararası Ticari Sözleşmeler Hukukunun Yeknesaklaştırılması - Ilgar Babayev
  % 5
  165,00
  156,75
  Ödeme Güçlüğü İçine Giren Firmaların Finansal Sektöre Olan Borçların Yapılandırılması - Osman Oy, Fehmi Gültekin
  % 5
  129,00
  122,55
  Tüketici Hukuku Açıklamalı, İçtihatlı - Metin Ulusal
  % 10
  250,00
  225,00
  Anonim Şirket Yönetim Kurulu Üyelerinin Sorumluluğu Davası - Üstün Köprücü
  % 5
  205,00
  194,75
  Türkiye'de Grev Ertelemeleri ve Türk Endüstri İlişkilerine Etkileri Tanıtımı - H. Okan Yıldırım
  % 5
  180,00
  171,00
  Katotam Tahkimi - Mustafa Okur
  200,00
  Kıymetli Evrak Hukuku Pratik Çalışmaları Ticaret Hukuku Uygulama Serisi 3 - Cafer Eminoğlu
  % 5
  78,00
  74,10
  Publizitätspflichten Von Aktiengesellschaften nach dem Türkischen Kapitalmarktrecht - Fatih Bilgili
  % 5
  80,00
  76,00
  Hukuki Yönüyle Siber Riskin Sigorta ve Reasüransı - Ahmet Karayazgan
  % 5
  195,00
  185,25
  Sermaye Piyasası Faaliyetleri Bağlamında Yatırımcının Tüketici Olarak Korunması - Hatice Ebru Töremiş
  % 5
  164,00
  155,80
  Çiftçi Tipi Anonim Ortaklıklar - İlkan Türküresin
  % 5
  105,00
  99,75
  Türk Ticaret Kanunu ve İlgili Kanunlar - Savaş Yayınları Eylül 2021
  % 10
  50,00
  45,00
  Küreselleşme ve Vergi Politikası Tanıtımı - Ercan Alptekin
  % 5
  155,00
  147,25
  Lawyer Defter - Ticaret Hukuku Şirketler Notlu Öğrenci Defteri
  % 10
  19,90
  17,91
  Türk Ticaret Kanunu Sempozyumu – V – - Arslan Kaya
  % 5
  150,00
  142,50
  Anonim Ortaklıkta Pay Sahibinin Bilgi Alma ve İnceleme Hakkı - Burak Sümer
  % 5
  155,00
  147,25
  Pratik Çalışma Kitabı - Ayça Uçar
  % 5
  31,00
  29,45
  Uluslararası Banka Garanti Sözleşmeleri ve Bankanın Savunma Araçları - Firuze Dilem Bulgan
  % 5
  115,00
  109,25
  Milletlerarası Ticari Sözleşmelerden Doğan Uyuşmazlıklara Lex Mercatoria'nın Uygulanması - Cansu Yener Keskin
  % 5
  166,00
  157,70
  Türk Ticaret Kanunu Karşılaştırmalı Gerekçeli - Mutlu Dinç
  % 5
  225,00
  213,75
  Lawyer Defter - Deniz Ticareti Hukuku Notlu Öğrenci Defteri
  % 10
  19,90
  17,91
  Türk ve Avrupa Birliği Hukukuna Göre Acenteliğin Uygulama Alanı Kapsamındaki Çevrimiçi Aracılar - Elif Oğuz
  % 5
  155,00
  147,25
  Ticari İşletme Hukuku Pratik Çalışma Kitabı - Mustafa İsmail Kaya
  % 5
  74,00
  70,30