Yayınevleri

Üye Girişi

Ödeme Seçenekeleri
Son Tekrar Soru Bankası
 • Kategorilere göre
 • Markalara göre
 • Adli Hakimlik Kampı
  İdari Hakimlik Kampı
  Konsensus KPSS Soru
  Konsensus Adli-İdari Soru
  Külliyat Adli Hakimlik Soru
  Külliyat İdari Hakimlik Soru
  Hocasından Ders Notları
  KPSS A Hukuk Konu
  Muhasebat
  Bahtiyar Akyılmaz Kitapları
  Kaymakamlık Kampı

  Haberler

  Son İncelenen Ürünler

  İletişim ve Bilgilendirme

  Bayi Girişi

  Borçlar Hukuku Genel Hükümler - Murat Aydoğdu, Serdar Nart
  % 10
  210,00
  189,00
  Bir Hukuki İlişkiye Dayanan Alacağın Tahsili Amacıyla Yağma - Ziya Koç
  % 10
  205,00
  184,50
  Taşınmaz Satışında Ayıptan Doğan Sorumluluk - Emre Şimşek
  % 10
  215,00
  193,50
  Arsa Payı Karşılığı İnşaat Sözleşmesinde Müteahhidin Eseri Teslim Borcunda Temerrüdü ve Arsa Sahibinin Seçimlik Hakları - Hüseyi
  % 10
  330,00
  297,00
  Elatmanın Önlenmesi Temliken Tescil ve Tazminat Davaları - Aydın Tekdoğan
  % 10
  900,00
  810,00
  Down Sendromundan Kaynaklanan Tazminat Davalarında Aydınlatmanın Kapsamı - Işıl Güney Tunalı
  % 10
  200,00
  180,00
  İptal Edilebilirlik Yaptırımı - Seda Baş
  % 10
  475,00
  427,50
  Türk Borçlar Hukuku Kapsamında Çerçeve Sözleşmeler - Cüneyt Arif Yılmaz
  % 10
  147,00
  132,30
  Türk Hukukunda Kira Sertifikası - Ahmet Fatih Alpay
  % 10
  220,00
  198,00
  Hukuk ve Ekonomi Perspektifinden Sözleşme Hukuku ve Sözleşme Yaptırımlarının Ekonomik Analizi - Kerem Cem Sanlı
  % 10
  450,00
  405,00
  Borçlar Hukuku Genel Hükümler - Haluk Nami Nomer
  % 10
  399,50
  359,55
  Türk Medeni Kanunu Türk Borçlar Kanunu - Cevdet Yavuz
  % 10
  449,50
  404,55
  Borçlar Hukuku Genel Hükümler Cilt 2 - Kemal Oğuzman, Turgut Öz
  % 10
  595,00
  535,50
  6098 Sayılı Borçlar Kanunu Genel Hükümler - Herdem Belen
  % 10
  249,50
  224,55
  Genel İşlem Koşullarının ve Tüketici Hukuku’nda Haksız Şartların Denetimi - Murat Aydoğdu
  % 10
  100,00
  90,00
  Haksız Kazancın İadesi Kumru - Kılıçoğlu Yılmaz
  % 10
  225,00
  202,50
  Ticari Satımda Satıcının Temerrüdü ve Müspet Zarar - Bekir Akıncı
  % 10
  98,00
  88,20
  Genel İş Koşulları - Orhan Ersun Civan
  % 10
  239,50
  215,55
  Taşınır Satış Sözleşmesinin Sona Ermesi - Emre Köroğlu
  % 10
  220,00
  198,00
  Bağışlama Sözleşmesi - Gülşah Vardar Hamamcıoğlu
  % 10
  450,00
  405,00
  Borçlar Hukuku Özel Hükümler - Fikret Eren
  % 10
  850,00
  765,00
  Ödeme Yeri Belirlenmesi, Tevdi Mahalli Tayini - Murat Usta
  % 10
  195,00
  175,50
  Adam Çalıştıranın Sorumluluğu - Seda Kara Kılıçarslan
  % 10
  200,00
  180,00
  Vekalet Sözleşmeleri Kısa Şerhi - Hakan Tokbaş
  % 10
  140,00
  126,00
  Roma Borçlar Hukuku Genel Hükümler Ders Notları - Duygu Özer Sarıtaş
  % 10
  150,00
  135,00
  Eser Sözleşmesinde İş Sahibinin Ücret Ödeme Borcu - Hayrunnisa Özdemir
  % 10
  90,00
  81,00
  Borcun İfasında Borçlunun Rolü - Hilal Daver
  % 10
  67,00
  60,30
  Ismarlanmamış Edim - Betül Özlük
  % 10
  225,00
  202,50
  Sorumluluk Hukukunda Rıza - Alperen Polat
  % 10
  125,00
  112,50
  Borçlar Hukuku Genel Hükümler Temel Hukuk Dizisi - Oğuz Sadık Aydos
  % 10
  115,00
  103,50
  Abonelik Sözleşmeleri Uyuşmazlıkları - Filiz Berberoğlu Yenipınar
  % 10
  360,00
  324,00
  Arsa Payı Karşılığı İnşaat Sözleşmesinden Kaynaklanan Uyuşmazlıklar - Erhan Günay
  % 10
  470,00
  423,00