Yayınevleri

Üye Girişi

Ödeme Seçenekeleri
Son Tekrar Soru Bankası
 • Kategorilere göre
 • Markalara göre
 • Adli Hakimlik Kampı
  İdari Hakimlik Kampı
  Konsensus KPSS Soru
  Konsensus Adli-İdari Soru
  Külliyat Adli Hakimlik Soru
  Külliyat İdari Hakimlik Soru
  Hocasından Ders Notları
  KPSS A Hukuk Konu
  Muhasebat
  Bahtiyar Akyılmaz Kitapları
  Kaymakamlık Kampı

  Haberler

  Son İncelenen Ürünler

  İletişim ve Bilgilendirme

  Bayi Girişi

  İdare Hukuku Dersleri - Kemal Gözler, Gürsel Kaplan
  % 10
  500,00
  450,00
  İdare Hukuku - Turgut Tan, Baha Bayazıt
  % 10
  950,00
  855,00
  İdarenin Taraf Olduğu Uyuşmazlıkların Sulh Yoluyla Çözülmesi - Aynur Cidecigiller
  % 10
  150,00
  135,00
  İdarenin Hukukla Kavranması Yasallık ve İdari İşlemler - Onur Karahanoğulları
  % 10
  500,00
  450,00
  Asker Kişilere Uygulanan Disiplin Yaptırımlarının Hukuki Rejimi - Emrah Kahriman
  % 10
  365,00
  328,50
  Yönetim Bilimi ve Türk Kamu Yönetimi - Yusuf Şahin
  % 10
  205,00
  184,50
  Türk İdare Hukukuna Göre İstimvalin Rejimi - Ahmet Yayla
  % 10
  300,00
  270,00
  İdari İşlemin Geriye Yürümezliği İlkesi ve Geri Alma İstisnası - Derya Deviner Erguvan
  % 10
  308,00
  277,20
  Haklı Beklentilerin Korunması İlkesi - Selçuk Gişi
  % 10
  133,00
  119,70
  Genel Kolluk Disiplin Hükümleri - Celal Işıklar
  % 10
  476,00
  428,40
  Hakim Durumun Kötüye Kullanılması - H. Alphan Dinçkol
  % 10
  295,00
  265,50
  Kamu Alacaklarının Takip ve Tahsil Hukuku - S. Binnur Çelik
  % 10
  160,00
  144,00
  Uygulamada Yürütmenin Durdurulması - Nazım Taha Koçak
  % 10
  335,00
  301,50
  Belediyelerin Taraf Olduğu Kamulaştırma Bedelinin Tespiti Davaları - Filiz Berberoğlu Yenipınar
  % 10
  290,00
  261,00
  Kentsel Dönüşüm Rehberi ve İmar Barışı Uygulaması - Canan Ruhi, Ahmet Cemal Ruhi
  % 10
  1.475,00
  1.327,50
  Muhtarlık Hukuku - Ali Parlar, Mustafa Öztürk
  % 10
  250,00
  225,00
  Hazine Arazilerinde Yatırım Teşvikleri ve İmar Barışı - Hidayet Mat
  % 10
  390,00
  351,00
  Türk İdare Hukuku - Ali D. Ulusoy
  % 10
  780,00
  702,00
  Kamulaştırma Kanunundan Doğan Bedel ve Tescil Davaları - Ali Çuvalcı
  % 10
  1.235,00
  1.111,50
  Üniversitelerde Disiplin Rejimi - Egemen Karaca
  % 10
  300,00
  270,00
  Türkiye'de İdari Gözetim - Başak Güzel
  % 10
  290,00
  261,00
  İdare Hukuku Açısından Yapı Denetimi - İlker Zeyrek
  % 10
  365,00
  328,50
  Hakim ve Savcıların Disiplin, Cezai ve Hukuki Sorumlulukları - Selman Eskiler
  % 10
  324,00
  291,60
  Kamu Harcamalarında Yetki, Sorumluluk ve Denetim - Zeynep Müftüoğlu
  % 10
  351,00
  315,90
  İdare ve Vergi Mahkemelerinde Örnek Dilekçeler - Filiz Berberoğlu Yenipınar
  % 10
  407,00
  366,30
  Asliye Hukuk Davaları Cilt 3 - Aydın Tekdoğan
  % 10
  1.300,00
  1.170,00
  İdari Usul Hukukunda Hukuki Güvenlik İlkesi - Mehpare Çaptuğ
  % 10
  400,00
  360,00
  İdari Yargıda Dava Açma Süreleri ve Genel Esasları - Esengül Albayrak Sekban
  % 10
  270,00
  243,00
  Sözleşme Özgürlüğünün Emredici Hukuk Kuralları Çerçevesinde Sınırlandırılması - Mazlum Doğan
  % 10
  425,00
  382,50
  Kamu Personel Hukuku - Selman Sacit Boz, Abidin Kadir İnce, Gizem Elif Büyükyıldırım, Enis Acar
  % 10
  473,00
  425,70
  Bölge İdare Mahkemelerinin Kesin Kararları Arasındaki İçtihat Farklılığı - Hüseyin Bilgin
  % 10
  360,00
  324,00
  İdare Hukuku Boyutuyla Yenilenebilir Enerji Üretimi - Zeynep Nihal Aydınoğlu
  % 10
  490,00
  441,00