Yayınevleri

Üye Girişi

Ödeme Seçenekeleri
Son Tekrar Soru Bankası
 • Kategorilere göre
 • Markalara göre
 • Adli Hakimlik Kampı
  İdari Hakimlik Kampı
  Konsensus KPSS Soru
  Konsensus Adli-İdari Soru
  Külliyat Adli Hakimlik Soru
  Külliyat İdari Hakimlik Soru
  Hocasından Ders Notları
  KPSS A Hukuk Konu
  Muhasebat
  Bahtiyar Akyılmaz Kitapları
  Kaymakamlık Kampı

  Haberler

  Son İncelenen Ürünler

  İletişim ve Bilgilendirme

  Bayi Girişi

  Yönetsel Yargı - A. Şeref Gözübüyük
  % 10
  450,00
  405,00
  Kamu Giderlerinde Yargı Denetiminin Etkinliği - Mustafa Taytak
  % 20
  150,00
  120,00
  Tanzimattan Milli Mücadeleye Siyasal Hayat - Şükrü Nişancı
  % 20
  135,00
  108,00
  İdari Yargılama Usulünde Hukuka Aykırı Delillerin Değerlendirilmesi - Cihan Yaylak
  % 10
  53,00
  47,70
  Parlamento Hukuku - Şeref İba
  % 10
  275,00
  247,50
  Hakkaniyet Odaklı Yargılama Perspektifi - Selami Demirkol
  % 10
  599,50
  539,55
  Devlet Birey Hukuk İlişkisi - Selami Demirkol
  % 10
  500,00
  450,00
  Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmesinde Yüklenicinin Temerrüdü - Ali İbrahim Cerit
  % 10
  265,00
  238,50
  İdari Mahkemelerin Yargılama Yetkisinin Kapsam ve Sınırı - Selami Demirkol
  % 10
  300,00
  270,00
  İdari Yargılama Hukuku - Ramazan Çağlayan
  % 10
  640,00
  576,00
  İnşaat Sözleşmesi ve İlgili Mevzuat - Turgut Öz
  % 10
  910,00
  819,00
  Fransız İdari Yargılama Hukukunda Kararlara Karşı Başvuru Yolları - Gürsel Kaplan
  % 10
  205,00
  184,50
  İdari Yargılama Usulü Kanunu - Turgut Candan
  % 10
  1.650,00
  1.485,00
  Davranışsal İktisat - İrem Didinmez
  % 20
  100,00
  80,00
  6754 Sayılı Bilirkişilik Kanunu Kapsamında Bilirkişinin Disiplin Sorumluluğu - Hüseyin Melih Çakır
  % 10
  115,00
  103,50
  Türk İdare Hukuku Dersleri Cilt 1 - Ramazan Yıldırım, Serkan Çınarlı, Kerim Azak
  % 10
  400,00
  360,00
  Alman İdari Yargılama Hukukuna Özgü Bir Dava Türü - Yükümlülük Davası - A. Çağrı Yıldız
  % 10
  110,00
  99,00
  İdari Yargı Mevzuatı - Ender Ethem Atay
  % 10
  350,00
  315,00
  İdari Yargıda Manevi Tazminat - Hilal Tuğçe Kılıç
  % 10
  280,00
  252,00
  İdari Yargılama Hukukunda Adil Yargılanma Hakkı - Burçin Kızılcıklı
  % 10
  320,00
  288,00
  İdari Yargılama Hukuku Temel Bilgiler - Ramazan Çağlayan
  % 10
  190,00
  171,00
  Cumhurbaşkanının Statüsü ve Sorumluluğu
  % 20
  120,00
  96,00
  İdari Yargılama Hukuku - Gürsel Kaplan
  % 10
  340,00
  306,00
  Amme Alacaklarının Tahsili Usulü Hakkında Kanun - Turgut Candan
  % 10
  1.500,00
  1.350,00
  Devletin Değişen Rolü ve Kamu-Özel İşbirlikleri - Harun Kılıçaslan
  % 20
  90,00
  72,00
  İdari Yargıda Hakkaniyete Uygun Yargılanma İlkesi - Eren Cenan
  % 10
  230,00
  207,00
  Bilirkişilik Mevzuatı - Filiz Berberoğlu Yenipınar
  % 10
  160,00
  144,00
  İmar Hukuku - Oğuz Sancakdar
  % 10
  615,00
  553,50
  İdari Yargıda Yürütmenin Durdurulması - Fatih Torun
  % 10
  585,00
  526,50
  İdare Hukukunda Çocuğun Korunması - Esma Nalbant Arabacı
  % 10
  200,00
  180,00
  İdari Yargılama Hukuku Genel Esaslar - Oğuz Sancakdar, Lale Burcu Önüt
  % 10
  450,00
  405,00
  İdari Yargı Pratik Çalışma Kitabı - Oğuz Sancakdar
  % 10
  175,00
  157,50