KÜLLİYAT KPSS İktisat Soru Bankası Savaş Yayınları Şubat 2024
KÜLLİYAT KPSS İktisat Soru Bankası Savaş Yayınları Şubat 2024
% 30 İndirim
343,00
490,00
 • Baskı tarihi
 • Şubat 2024
 • Baskı sayısı
 • 6. baskı
 • Sayfa sayısı
 • 846
 • Ebat
 • 16x24
 • Kapak bilgisi
 • Karton kapak
Yayınevi Savaş Yayınevi
Satış Adedi 249
Stok Sayısı 491
Barkod 9786256805262
Para Puan
Adet
Fiyatı düşünce haber ver
Paylaşın :
Ürün Açıklamaları

KPSS ve Kurum Sınavları İçin
Külliyat İktisat
Tamamı Çözümlü Soru Bankası

Savaş Yayınevi
Şubat 2024Prof. Dr. Mehmet Dikkaya

Prof. Dr. Erşan Sever

Prof. Dr. Deniz ÖzyakışırMikro İktisat
489 Soru
Makro İktisat
405 Soru
Uluslararası İktisat, Büyüme Ve Kalkınma
180 Soru
Türkiye Ekonomisi
171 Soru
İktisadi Düşünceler ve Okullar
155 Soru
Para Ve Banka
260 SoruKonularına Göre Ayrılmış, Güncellenmiş Tamamı Çözümlü 1660 Soru

 

İçindekiler

Mikro İktisat
Ekonomi Bilimi: Temel Kavramlar Ve Temel Sorunlar
Kardinal Fayda Teorisi Ve Tüketici Dengesi
Farksızlık Eğrileri (Ordinal Fayda) Analizi Ve Tüketici Dengesi
Talep Teorisi
Talebi Etkileyen Fiyat Dışı Faktörler
Üretim Teorisi
Optimum Üretim Düzeyinin Bulunması
Maliyet Teorisi
Arz Teorisi
Tam Rekabet Piyasası
Tam Rekabette Firma Dengesi
Monopol (Tekel) Piyasası
Monopolcü Rekabet Piyasası
Oligopol Piyasası
Üretim Faktörleri Piyasaları
Genel Denge Ve Refah İktisadı
Piyasa Başarısızlıkları

Makro İktisat
Milli Gelir: Kavramlar Ve Hesaplama Yöntemleri
Milli Gelir: Tüketim, Tasarruf Ve Yatırım Fonksiyonları
Denge Milli Gelir Düzeyinin Belirlenmesi
Toplam Talep Toplam Arz (Ad-As) Modeli
Para: Özellikleri, Çeşitleri Ve Para İkamesi
Paranın Makro Ekonomik Fonksiyonları
Paranın Değeri: Para Miktarı Ve Fiyatlar Genel Düzeyi İlişkisi
Enflasyon Ve Etkileri
İstihdam Ve İşsizlik
Konjonktürel Dalgalanmalar Teorileri
Merkez Bankası Ve Para Arzı: Para Politikası Araçları

Maliye Politikası
Para Ve Maliye Polikitası: Islam Modeli
Uluslararası İktisat, Büyüme Ve Kalkınma
Dış Ticaret Teorisi Ve Politikası
Dış Ödemeler Bilançosu Ve Döviz Piyasası
Ekonomik Büyüme Ve Kalkınma
Gelir Dağılımı Politikaları
Uluslararası Ekonomik Kurumlar

Türkiye Ekonomisi
Türkiye Ekonomisi
Türkiye’de Ekonomik Krizler Ve İstikrar Tedbirleri
Osmanlı’dan Günümüze Türkiye Ekonomisi Kısa Kronolji

İktisadi Düşünceler Ve Okulları
Merkantalizm Ve Merkantilistler
Fizyokrasi Ve Fizyokratlar
Klasik Ve Neo-Klasik İktisatçılar
Monetarizm Ve Parasalcılık
Rasyonel Beklentiler Okulu
Arz Yanlı İktisat Okulu
Keynesyen Okul Ve Yeni Keynesyenler
Kamu Tercihi Teorisi Ve Anayasal İktisat
Avusturya Okulu Ve Marjinalistler
İktisadi Okullarla İlgili Çalışma Soruları


NEDEN BÖYLE BİR KİTAP?

BEŞİNCİ BASKI İÇİN ÖNSÖZ

    Türkiye’de son yıllarda İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi (İİBF) ve benzer fakülte (Siyasal Bilgiler Fakültesi, İktisat ve İşletme Fakülteleri gibi) mezunlarının sayısında gözle görülür bir artış yaşanıyor. Bu fakültelerden mezun öğrencilerin gireceği sınav sayısına da yansıyor bu tablo. Mezun veya mezun olabilecek öğrenciler, başta KPSS (Kamu Personeli Seçme Sınavı) olmak üzere müfettişlik, kaymakamlık, bankacılık, uzmanlık adı altında birçok kamu kurumunun yaptığı alan sınavlarına giriyor.

    Bu sınavlarda başarılı olabilmek için kuşkusuz kaliteli ve anlaşılır kaynaklardan (yayınlardan) hazırlanmak çok önemlidir. Piyasada bu tür sınavlar için hazırlanmış çokça kaynak bulunmasına rağmen işin piyasa (maddi) boyutu, maalesef kalitenin önüne geçmiş görünüyor. Bu anlamda çalakalem hazırlanmış ve anlaşılması, zor bazen de sınavların kalitesinin çok altında sorularla karşılaşmak mümkün olabilmekte. Diğer yandan, sadece soruyu verip hemen altında doğru şıkkı belirten mebzul miktarda yayından söz etmek mümkündür. Oysa adayların soruyu veya konuyu daha iyi anlayabilmesi açısından sorunun ehil kişiler tarafından çözümü oldukça önemli. Elinizdeki bu kitap, her bir sorunun çözümünü ayrıntılı bir şekilde vererek bu anlamda önemli bir işlev görme iddiasını taşıyor.

    Bu kitabın piyasadaki diğer kaynaklardan en ayırt edici özelliği; başta KPSS olmak üzere yaklaşık 20 yıldan bu yana kamu kurum sınavlarında sorulmuş iktisat soruları analiz edilerek ve bu sınavlarda soru sorulan “konuların dağılımı” dikkate alınarak hazırlanmış olmasıdır. Kitabın “İçindekiler” kısmından da görüleceği gibi, her bölüm, gerçek sınavlarda ağırlıklı olarak sorulmuş konulara göre alt başlıklara ayrılmıştır. Örneğin piyasalar konusu her bir piyasaya göre ayrıldı, her bir piyasa da kendi içinde farklı soru sayılarına göre analiz edildi. Sınavlarda hangi konulardan hangi ağırlıkta soru çıkmışsa, buna bağlı olarak soru sayısı belirlendi. Bu anlamda, gerçek sınavlarda hemen hemen her konudan soru çıktığı varsayımı altında iktisadın tüm alanlarında ve alt alanlarında sorular hazırlandı.

    KPSS, mezunları bekleyen en önemli sınav olmasına rağmen, bu kitapta hazırlanmış ve çözümü yapılmış sorular, KPSS başta olmak üzere; kaymakamlık, uzmanlık, müfettişlik, denetçilik sınavlarında ihtiyacı büyük oranda karşılayacak şekilde bir toplam oluşturuyor.

    Mezuniyet sonrası yoğun bir rekabet ortamına girecek ve bu ortamda iyi bir iş sahibi olmak isteyen kişiler kitabın hedef kitlesini oluşturmakta. Bu hedef kitlenin dışında çeşitli fakültelerin ilgili bölümlerinde iktisat dersi alan ve bu dersin vize, final ve bütünleme sınavlarında başarılı olmak isteyen öğrenciler de kitabın içindeki çözümlerden faydalanarak eksikliklerini rahatlıkla giderebilirler.

    Genellikle kurum sınavlarında işletme, maliye, kamu yönetimi, uluslararası ilişkiler, yönetim bilişim sistemleri, bankacılık ve sigortacılık gibi bölümlerden mezun olan adaylar iktisat alanında yeterli bilgiye sahip olmadıkları için iktisat ile ilgili soruları anlamakta ve çözümlemekte sorun yaşamakta. Bu sorun, esasında sadece yukarıda sözünü etmiş olduğumuz bölümlerden mezun olanlar için değil, iktisat bölümünden mezun olan öğrencileri için de geçerlidir. Sınavlarda bireylerin rakiplerinden daha yüksek puan almalarını sağlayan temel unsur, rakiplerin yapamamış olduğu ya da başarı oranlarının düşük olduğu alanlarda onlardan daha iyi performans göstermeleridir. Bu bağlamda, sınavlara giren adayların en önemli sıkıntıları, iktisat ile ilgili soruların matematiksel çözümlemesinde ve yoruma dayalı kısımlarında kümelenmektedir. KPSS ve kurum sınavlarına girecek adayların iktisadi bilgilerini artırmaları, onların rakiplerine göre çok avantajlı konuma gelmelerinin önünü açar. Bu doğrultuda hazırlanan kitap, tüm sınavlara girecek adayların matematiksel işlemleri kolayca anlamalarına ve daha rahat çözmelerine yardımcı olacaktır.

    Soru külliyatının temel amaçlarından birisi, soruların çözümlemelerinde bir taraftan soruyu analiz ederken diğer taraftan sorunun çözümünde mümkün olduğu kadar doyurucu cevaplar vermek ve gereksiz açıklamalardan uzak durmak oldu. Soruların çözümlerinde, söylenmesi gereken ifadelerin dışına çıkılmaması, bir taraftan okuyucunun zamanı rasyonel kullanmasını sağlarken, diğer taraftan akıcı bir üslup ile onların soru çözümlerinde sıkılganlık yaşamamalarına vesile olacaktır.

    Kitaptaki bazı soruların çözümlerinde, doğru cevap yanında yanlış cevapların da niçin yanlış olduğu hususuna yer verilmiş ve adayların test çözme yöntemlerinin gelişmesi doğrultusunda doyurucu açıklamalar yapılmıştır. Bunun yanında, sorularda matematiksel çözümlemelerde açıklayıcı ifadeler kullanılmış ve çizilen şekiller vasıtasıyla adayların test sınavları yanında klasik sınavlar için de bilgi birikimi kazanması hedeflenmiştir.

    Bu hedefler doğrultusunda hazırlanan soru külliyatından beklenen sonuçların alınması için, adayların soruları önce kendi bilgi birikimi doğrultusunda çözmelerini öneriyoruz. Ayrıca adaylar, soruyu doğru veya yanlış çözmüş olsalar bile sorunun çözümünü okurlarsa o konuyla ilgili bilginin kalıcılığı sağlanacaktır. Öte yandan, matematiksel işlem yardımıyla ve şekil çizerek çözümlemenin yapılması gerektiği durumlarda çözülmüş problemler ve çizilmiş şekil üzerinden, adayların kendilerinin problemleri çözmeleri ve şekilleri çizerek soruların çözümüne ulaşmalarını tavsiye ediyoruz. Bu şekilde adaylar, test sorularını çözme becerisini artırmak yanında klasik soruları da çözme yeteneklerini geliştireceklerdir.

    Bu kitaptaki toplam çözümlü soru sayımız 1650’ye ulaştı. İktisat setimiz aşağıdaki gibi 6 kitap ekeninde şekillendi. Böylece hem geniş hacimli ve tüm iktisat konularını içeren kalın ve taşınması açısından işlevinin düşük olduğu düşünülen tek kitap daha fazla etkinliği artıracağı umuduyla ana kısımları itibarıyla bölümlenmiş oldu.

 
 1. MİKRO İKTİSAT
 2. MAKRO İKTİSAT
 3. ULUSLARARASI İKTİSAT, BÜYÜME VE KALKINMA
 4. TÜRKİYE EKONOMİSİ
 5. İKTİSADİ DÜŞÜNCELER VE OKULLAR
 6. PARA VE BANKA
 7.  
    Bir süredir, Külliyat KPSS İktisat kitabımızın adından mülhem bir YouTube kanalı oluşturduk. İKTİSAT KÜLLİYAT adını verdiğimiz bu kanala herhangi bir internet tarayıcıdan https://www.youtube.com/channel/UCeh8qZ4_ tbcpOoTuDHd5dyQ linkine tıklayarak ulaşabilirsiniz. Bu kanalda şu ana kadar 300’den fazla soru çözme ve konu anlatımı videosu paylaşılmış ve beşbinin üzerinde aboneye ulaşılmıştır. Kitabımızın online destek merkezi olarak görülebilecek İktisat Külliyat YouTube video kanalındaki paylaşımlar, beş yüz binin üzerinde izlenme sayısına ulaşmıştır. Bu kanalı, bu serinin bonus materyalleri olarak düşünebilir ve cep telefonunuza yükleyeceğiniz bir karekod okuyucu aracılığı ile hemen erişim için aşağıdaki KAREKODU kullanabilirsiniz. Bu uygulamaya ulaşmakla bütün iktisat alanlarında çok ve çeşitli ders-video paylaşımlarına da erişmiş olacaksınız. Şimdiden bu bonus uygulamayı da ücretsiz olarak güle güle kullanmanızı ve yararlanmanızı dileriz.


    Bu soru külliyatının hazırlanma sürecinde, istemeden de olsa ihmal ettiğimiz ailelerimize sonsuz teşekkür borçluyuz. Ayrıca değerli katkılarından dolayı, Gökhan ÖZDEMİR, Cuma DEMİRTAŞ, Esra SOYU, Merve KAYA ve Volkan HAN’a, baskı-dizgi sürecindeki emeklerinden dolayı, başta bu kitabın ortaya çıkmasındaki teşviklerinden ötürü Barış GEZERKAYA olmak üzere Savaş Kitabevi çalışanlarına çok teşekkür ediyoruz. Bu arada, Tarık Buğrahan, Ahmet Fatih ve Yusuf Seyda’nın şahıslarında da tüm aile fertlerine sabır ve hoşgörülerinden ötürü minnet duygularımızı ifade ederiz.
Kitabın, tüm öğrenciler ve meslek sınavlarına heyecanla hazırlanan tüm adaylar için önemli bir kılavuz olması dileğiyle…
Ankara, Şubat 2024

 
Prof. Dr. Mehmet DİKKAYA
[email protected]
Prof. Dr. Erşan SEVER
[email protected]
Doç. Dr. Deniz ÖZYAKIŞIR
[email protected]
Ödeme Seçenekleri
Akbank - Axess
TAKSİT TUTAR TOPLAM TUTAR
2 3 4
181.81 TL 364 TL
123.56 TL 371 TL
94.58 TL 378 TL
Ziraat Bankası
TAKSİT TUTAR TOPLAM TUTAR
2 3 4
176.35 TL 353 TL
119.83 TL 360 TL
91.66 TL 367 TL
Garanti Bankası - BonusCard
TAKSİT TUTAR TOPLAM TUTAR
2 3 4
181.37 TL 363 TL
121.63 TL 365 TL
93.21 TL 373 TL
Türkiye İş Bankası - Maximum Kart
TAKSİT TUTAR TOPLAM TUTAR
2 3 4
181.69 TL 363 TL
123.58 TL 371 TL
94.59 TL 378 TL
VakıfBank (Yeni sistem POS)
TAKSİT TUTAR TOPLAM TUTAR
2 3 4
181.31 TL 363 TL
123.14 TL 369 TL
94.36 TL 377 TL
Yorumlar
YORUMLARSize Yorumunuzu Yazın

Bu Ürünü Nasıl Buldunuz ?

YORUMLARA GÖZ ATIN
N*****

cıkmıs soruları mı barındırıyor bu kıtap?

21 Tem 2014 17:10
Lütfen resimdeki 3 karakterli yazıyı kutuya sırasıyla yazınız
Güvenlik Resmi
BENZER ÜRÜNLER
HMGS Kampı Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavı Özet Konu Anlatım Kitabı Savaş Yayınları 2024
% 30
2.500,00
1.750,00
Çumra Cumhuriyet Lisesinin Çocukları - Nurettin Bilici, Metin Eren, Yusuf Erdem
% 10
200,00
180,00
İdari Yargı Ön Sınavı Soru Bankası Kamu Hukuku ve Özel Hukuk Savaş Yayınları 2024
% 30
1.350,00
945,00
Prof. Dr. Yadigar İzmirli Armağanı
% 20
1.000,00
800,00
Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Konu Soru Seti Savaş Yayınları 2024
% 32
1.100,00
750,00
Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Soru Bankası Savaş Yayınları 2024
% 30
550,00
385,00
Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Konu Anlatım Kitabı Savaş Yayınları 2024
% 30
550,00
385,00
HMGS Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavı Soru Bankası Savaş Yayınları 2024
% 30
1.500,00
1.050,00
İşçilerin Kişisel Verilerinin İşlenmesi - Volkan Avcı
% 20
175,00
140,00
Turkish Constitutional Law - Ahmet Nohutçu
% 20
300,00
240,00
Türkiye İçin Yeni Anayasa Vizyonu ve Yol Haritası Takım - Ahmet Nohutçu
% 22
690,00
540,00
Türkiye İçin Yeni Anayasa Vizyonu ve Yol Haritası Cilt 2 - Ahmet Nohutçu
% 20
350,00
280,00
Kısa/Kolay Vergi Hukuku - Nurettin Bilici Ekim 2023
% 5
95,00
90,25
İsviçre Medeni Kanunu'ndaki Son Gelişmeler - Kudret Güven
% 20
795,00
636,00
Mobbingle Mücadelede Bilim - İsmail Hamit Hancı, Elif Gamze Özcan
% 20
160,00
128,00