Yayınevleri

Tüm Kategoriler

Üye Girişi

E-Posta
Şifre
  Ödeme Seçenekeleri
  Son Tekrar Soru Bankası
  Adli Hakimlik Kampı
  İdari Hakimlik Kampı
  Konsensus KPSS Soru
  Konsensus Adli-İdari Soru
  Külliyat Adli Hakimlik Soru
  Külliyat İdari Hakimlik Soru
  Hocasından Ders Notları
  KPSS A Hukuk Konu
  Muhasebat
  Bahtiyar Akyılmaz Kitapları
  Kaymakamlık Kampı

Haberler

Son İncelenen Ürünler

Bayi Girişi

Bayi E-Posta
Bayi Kodu
Bayi Şifre

Medeni Yargılama Hukukunda Değişiklik Davası - S. Serhat Kırtıloğlu

Fiyatı düştüğünde e-posta ile haber ver
Medeni Yargılama Hukukunda Değişiklik Davası - S. Serhat Kırtıloğlu

"Medeni Yargılama Hukukunda Değişiklik Davası - S. Serhat Kırtıloğlu"

9786051463940
 • Ürün İndirimli Fiyatı
 • 42.75
 • Piyasa Fiyatı
 • 45.00
 • Havale ile
 • 42.32
 • Yayınevi
 • Adalet Yayınevi
 • Satılan Adet Miktarı
 • 0
 • Yazar
Adet
Medeni Yargılama Hukukunda Değişiklik Davası - S. Serhat Kırtıloğlu
Favori Ürünlerinize Ekleyin


Özellikler
Taksitler
İlgiliÜrünler
Medeni Yargılama Hukukunda Değişiklik Davası /
S. Serhat Kırtıloğlu
 

Modern hukuk sistemlerindeki gelişmeler ve yıllardan beri yapılan çalışmalar, yalnızca hak arama ve hukuki koruma yollarının düzenlenmesinin yeterli olamayacağı sonucunu ortaya koymuştur. Aynı zamanda, bu temel ihtiyaçların etkinliğini ve elde edilecek kararların uygulanabilir olmasını sağlamak da gerekmektedir. Bu çerçevede ele alındığında, dava hakkının düzenlenmiş ve bireylere sağlanmış olması artık yeterli görülmemektedir. Sağlanan bu hakkın, temel ihtiyaçların etkinliğini yerine getirecek ve hukuki koruma ihtiyacına tam anlamıyla cevap verebilecek şekilde, bireylere sunulmuş olması gerekmektedir. Özel dava türlerinin amaçlarından birisinin de bu imkânları sağlamak olduğunu söyleyebiliriz. Zira özel dava türleri ile genelde dava hakkı, özelde somut olayın özelliklerinden doğan hukuki koruma ihtiyaçları, daha etkin bir şekilde bireylere sunulmaktadır. Bu açıdan bakıldığında özel dava türlerine konu olacak taleplerin sahip olduğu özellikler, dava sonucunda bireylere sağlanması gereken hukuki korumanın daha etkin bir şekilde sunulmaları açısından özel bir düzenlemeyi gerekli kılmaktadır. 
Belki de bu temel düşüncelerden hareketle son yıllarda ortaya çıkan kanunlaşma hareketlerinde, özellikle de Hukuk Muhakemeleri Kanunumuzda, ayrı bir başlık açılmak suretiyle dava çeşitleri düzenleme altına alınmıştır. Bu ayrımın ve ayrıntılı düzenlemelerin, etkin hukuki koruma ihtiyacının karşılanmasına hizmet ettiği, şüphesiz bir gerçektir. 
İşte özel dava türlerine karşı duyulun bu ihtiyaç değişiklik davasının incelenmesini gerekli kılmıştır. Bununla birlikte değişiklik davasının kendine has bazı özellikleri olması ve kesin hüküm üzerinde ciddi sonuçlar doğurması da bu gerekliliği bir kat daha arttırmıştır. Daha açık bir ifadeyle, hukuki güvenlik açısından önemli bir kurum olarak değerlendirilen kesin hüküm etkisi üzerinde sonuç doğuran bir kurumun, temel dayanaklarının, şartlarının ve sonuçlarının derinlemesine ele alınmasının önemli soruların çözüm bulmasına yardımcı olacağı kanaatiyle bu çalışmayı yapma ihtiyacı duyduk.

 
 • GİRİŞ-1
 • BİRİNCİ BÖLÜM
 • DEĞİŞİKLİK DAVASI HAKKINDA GENEL BİLGİLER
 • 1. -DEĞİŞİKLİK DAVASININ TANIMI-7
 • 2. -DEĞİŞİKLİK DAVASININ GENEL PRENSİPLERİ-12
 • A. -Değişiklik Davasının Gereklilik Sebebi-12
 • I. -Genel Olarak Dava Gerekliliği-12
 • II. -Değişiklik Davasının Gereklilik Sebebi-14
 • B. -Değişiklik Davasının Hukuk Sistematiği İçindeki Yeri-22
 • C. -Değişiklik Davasının Hukuki Niteliği-24
 • D. -Değişikliği Gerektiren Öngörülemezlik Durumu ve Bu Durumun Ortaya Çıkış Sebebi-30
 • 3. -KESİN HÜKÜM KAVRAMI İLE DEĞİŞİKLİK DAVASI ARASINDAKİ İLİŞKİ-37
 • A. -Kesin Hükmün Amacı-37
 • B. -Kesin Hükmün Sonucu-41
 • C. -Değişiklik Kavramının Kesin Hüküm Üzerindeki Etkisi-44
 • D. -Değişiklik Davasındaki Kesin Hüküm ve Etkisi-49
 • 4. -DAVASININ TEMEL DAYANAĞI, MEDENİ USUL HUKUKUNA HÂKİM OLAN BAZI İLKELERLE İLİŞKİSİ VE SINIRLI SAYIDA OLMA ÖZELLİĞİ-55
 • A. -Değişiklik Davasının Temel Dayanağı Hakkındaki Görüşler-55
 • I. -Doğrulama Teorisi (Bestatigungstheorie)-55
 • II. -Hakkaniyete Uygun Karar Verme Gerekliliği (Billigkeitstheorie)-56
 • III. -Değerlendirme-57
 • B. -MEDENİ USUL HUKUKUNDA HÂKİM OLAN BAZI İLKELERLE İLİŞKİSİ-58
 • I. -Hak Arama Hürriyeti-58
 • II. -Hukuki Dinlenilme Hakkı Bakımından-65
 • 1. -Genel Olarak-65
 • 2. -Değişiklik Davası ile Hukuki Dinlenilme Hakkının Bağlantısı-67
 • III. - Usul Ekonomisi İlkesi-70
 • IV. - Hâkimin Aydınlatma Yükümlülüğü-75
 • C. -Değişiklik Davasına Konu Olacak Taleplerin Sınırlı Sayıda Olması Gerekliliği-77
 • 5. -KARŞILAŞTIRMALI HUKUKTA DEĞİŞİKLİK DAVASI-83
 • A. -Genel Olarak Değişiklik Davasının Pozitif Dayanağı-83
 • B. -Alman Hukukunda Değişiklik Davası-84
 • I. -Genel Olarak-84
 • II. -Değişiklik Davasının Özellikleri-85
 • C. -İsviçre Hukukunda Değişiklik Davası-86
 • I. -Genel Olarak-86
 • II. -Değişiklik Davasının Özellikleri-89
 • D. -Avusturya Hukuku’nda Değişiklik Davası-90
 • I. -Genel Olarak-90
 • II. -Değişiklik Davasının Özellikleri-93
 • 6. -DEĞİŞİKLİK DAVASININ BENZER DAVALAR İLE KARŞILAŞTIRILMASI-94
 • A. -Değişiklik Davası Menfi Tespit Davası-94
 • I. -Genel Olarak-94
 • II. -Genel Anlamda Menfi Tespit Davası ile Karşılaştırılması-96
 • III. -İcra Hukukundaki Menfi Tespit Davası ile Karşılaştırılması-99
 • B. -Değişiklik Davası - İstirdat Davası-102
 • C. -Değişiklik Davası - Sebepsiz Zenginleşme Davası-104
 • D. -Değişiklik Davası - Kısmi Dava-108
 • I. -Genel Olarak Kısmi Dava-108
 • II. -Kısmi Dava ve Devamında Açılacak Ek Dava İle Değişiklik Davasının Karşılaştırılması-113
 • 1. -Genel Talepler Açısından Karşılaştırılması-113
 • 2. -Manevi Tazminat Talepleri Açısından Karşılaştırılması-122
 • E. -Değişiklik Davası Belirsiz Alacak ve Tespit Davası-123
 • F. -Değişiklik Davası - Yargılamanın İadesi Davası-134
 • 7. -DEĞİŞİKLİK DAVASININ TEMELİNDE YER ALAN DAVA İLE İLİŞKİSİ-139
 • A. -Genel Olarak-139
 • B. -Temelde Yer Alan Davanın Değişiklik Davası Üzerinde Etkili Olduğu Durumlar-140
 • I. -Değişiklik Davasında Temelde Yer Alan Davadaki Hükmün Değiştirilememesi-140
 • II. -Temelde Yer Alan Davada İleri Sürülen İddia ve Talepler Hakkındaki Tespitlerin Değişiklik Davasında Bağlayıcılığı-142
 • III. -Değişiklik Davasında Temelde Yer Alan Davada İleri Sürülmeyen İddia ve Taleplerin Dikkate Alınma Durumu-151
 • 1. -Temelde Yer Alan Davada İleri Sürülebilme İmkânı Olmasına Karşın İleri Sürülmemiş İddia ve Taleplerin Değişiklik Davasında İleri Sürülmesi-151
 • 2. -Temelde Yer Alan Davada İleri Sürülebilme İmkânı Olmayan İddia ve Taleplerin Değişiklik Davasında İleri Sürülmesi-154
 • C. -Temelde Yer Alan Davadan Bağımsız Olarak Yapılabilecek Tespitler-156
 • I. -Temelde Yer Alan Dava İle ilgili Olmayan Tespitler-156
 • II. -Temelde Yer Alan Dava İle ilgili Olan Tespitler-159
 • İKİNCİ BÖLÜM
 • DEĞİŞİKLİK DAVASININ ŞARTLARI, TÜRK HUKUKUNDAKİ GÖRÜNÜMÜ VE DEĞİŞİKLİK DAVASINDAKİ USUL HÜKÜMLERİ
 • 1. -DEĞİŞİKLİK DAVASININ ŞARTLARI-165
 • A. -Hukuki Yarar Olması-166
 • B. -Değişiklik Davasının Temelinde Değiştirilmesi İstenilen ve Kesin Hüküm Etkisi Kazanmış Bir Kararın Olması-170
 • I. -Genel Olarak-170
 • II. -Çekişmesiz Yargı İşleri İçin Değişiklik Davasının Söz Konusu Olamaması-173
 • 1. -Genel Olarak-173
 • 2. -Çocukla Kişisel İlişki Kurulmasına İlişkin Talepler(TMK m. 183, m. 351)-176
 • III. -Kira Bedelini Yeniden Belirleme Davası-178
 • C. -Değişiklik Davasına Elverişli Bir Edim Olması-181
 • D. -Önemli Fiili veya Hukuki Değişikliğin Olması-183
 • I. -Genel Olarak-183
 • II. -Önemli Değişiklik Kavramı-190
 • 1. -Genel Olarak-190
 • 2. -Önemli Değişiklik Kavramı Hakkında İleri Sürülen Görüşler-195
 • a. -Önemli Değişikliğin Tespitinde Miktarın Dikkate Alınması-196
 • b. -Önemli Değişikliğin Tespitinde Belirli Bir Yüzdelik Miktarın Dikkate Alınması-197
 • c. -Önemli Değişikliğin Tespitinde Zaman Faktörünün Dikkate Alınması-199
 • d. -Önemli Değişikliğin Tespitine Yönelik Değerlendirme-201
 • 3. -Önemli Değişikliğin Belirlenmesinde İlk Hükmün Etkisi-203
 • 4. -Yeni Hukuki Düzenlemelerin Önemli Değişiklik Anlamında Değerlendirilmesi-204
 • 5. -İçtihatlardaki Değişikliklerin Önemli Değişiklik Anlamında Değerlendirilmesi-206
 • III. -Fiili veya Hukuki Değişiklik Kavramı-208
 • IV. -Önemli Hukuki veya Fiili Değişikliğin Konu Olacağı Tespitler-210
 • E. -Değişikliğin Sonradan Doğması veya Önceki Davada İleri Sürülememiş Olması-213
 • F. -Değişikliği İstenilen Hükümdeki Öngörülemezlik Durumunun Düzeltilmesinin Amaçlanmış Olması-216
 • G. -Değişikliğin Davanın Açılmasından Sonraya Etkili Olması-218
 • I. -Genel Olarak-218
 • II. -Değişikliğin Davanın Açılmasından Sonraya Etkili Olmasının Nedenleri-223
 • III. -Değişikliğin Davanın Açılmasından Sonraya Etkili Olmasının Sonuçları-226
 • 1. -Genel Olarak-226
 • 2. -Davacının İhmali Olmadığı Durumlarda Değişikliğin Dava Açılmasından Sonraya Etkili Olması Sebebiyle Ortaya Çıkan Sonuçlar-228
 • 3. -Davacının İhmalinin Bulunduğu Durumlarda Değişikliğin Dava Açılmasından Sonraya Etkili Olması Sebebiyle Ortaya Çıkan Sonuçlar-230
 • IV. -Değişiklik Davasının Davanın Açılmasından Sonraya Etkili Olması Kuralı Karşısında Adli Yardımın Önemi-233
 • V. -Değişikliğin Değişiklik Davasının Açılmasından Önceye Etkili Olduğu Durumlar-235
 • 1. -Değişikliğin Değişiklik Davasının Açılmasından Önceye Etkili Olmasının Sebepleri-235
 • a. -Hakkaniyetin Sağlanması Amacıyla Değişikliğin Davanın Açılmasından Önceye Etkili Olması-235
 • b. -Hukuki Dinlenilme Hakkının Sağlanması Amacıyla Değişikliğin Davanın Açılmasından Önceye Etkili Olması-239
 • 2. -Değişiklik Davasının Davacısının Değişikliği Bildiği Ancak Değişiklik Davasını Açamadığı Durumlar-240
 • 3. -Değişiklik Davasının Davalısının Değişikliği Bildiği Ancak Davacının Değişikliği Bilmediğinden Dolayı Davayı Açamadığı Durumlar-242
 • a. -Değişiklik Davasının Davalısının Şahsına İlişkin Olarak Gerçekleşen Değişikliği Bildirim Yükümlülüğü-242
 • b. -Değişiklik Davasının Davalısının Bildirim Yükümlülüğünü Yerine Getirmemesinin Sonuçları-247
 • 4. -Değişikliğin Her İki Tarafça Bilinmediği ve Bu Sebeple Değişiklik Davasının Açılamadığı Durumlar-252
 • 5. -Taraflar Arasında Anlaşmanın Bulunduğu ve Bu sebeple Değişiklik Davasının Açılmadığı Durumlar-254
 • VI. -Değişiklik Davasının Geçmişe Etkili Olabilmesinde Eski Hale Getirme Kurumunun Etkisi-255
 • 2. -TÜRK HUKUKUNDA DEĞİŞİKLİK DAVASININ POZİTİF DAYANAĞI VE DEĞİŞİKLİK DAVASININ ORTAYA ÇIKTIĞI DURUMLAR-263
 • A. -Genel Olarak-263
 • B. -Değişiklik Davasının Ortaya Çıktığı Durumlar-265
 • I. -Nafakaya İlişkin Taleplerdeki Durumlar-265
 • 1. -Genel Olarak-265
 • 2. -Yoksulluk Nafakası (TMK m. 176/III-IV)-266
 • 3. -İştirak Nafakası (TMK m. 331)-268
 • 4. -Yardım Nafakasına Yönelik Talepler (TMK m. 365/III)-271
 • II. -Boşanma Halinde Ortaya Çıkan İrat Şeklinde Maddi Tazminat Taleplerindeki Durum (TMK m. 176/III-IV)-275
 • III. -Haksız Fiilden Doğan Bedensel Zararın Sonuçlarını Tayin Etmenin Mümkün Olmadığı Durumlar (TBK m. 75, EBK m. 46/II)-276
 • IV. -Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu Çerçevesinde Malullük Aylığına İlişkin Davalar-279
 • 1. -Genel Olarak Malullük Aylığı ve Aylık Üzerindeki Değişiklik Durumu-279
 • 2. -Malullük Aylığındaki Değişikliğin Değişiklik Davası ile Karşılaştırılması-282
 • 3. -DEĞİŞİKLİK DAVASINDAKİ USUL HÜKÜMLERİ-285
 • A. -Görev-285
 • B. -Yetki-286
 • C. -Taraflar-291
 • D. -Yargılama Giderleri-292
 • E. -Değişiklik Davasının Açılma Süresi-294
 • I. -Genel Olarak-294
 • II. -Türk Hukuku’ndaki Değişiklik Davası Halleri İçin Ortaya Çıkan Süreler-296
 • F. -Değişiklik Davasında İspat-299
 • I. -İspatın Konusu-299
 • 1. -Önemli Hukuki veya Fiili Değişikliğin İspatı-301
 • 2. -Önemli Hukuki veya Fiili Değişikliğin Başladığı Zamanın İspatı-305
 • II. -İspat Yükü-307
 • III. -Değişiklik Davasında Başvurulacak Deliller-308
 • G. -Değişiklik Davasında Tarafların Dava Konusu Üzerinde Yaptıkları Anlaşmaların ve Davaya Son Veren Taraf İşlemlerinin Etkisi-311
 • I. -Değişiklik Davasında Tarafların Dava Konusu Üzerinde Yaptıkları Anlaşmaların Etkisi-311
 • II. -Değişiklik Davasında Davaya Son Veren Taraf İşlemlerinin Etkisi-315
 • H. -Değişiklik Hükmü-318
 • I. -Değişiklik Davası Sonucunda Verilen Karara Karşı Kanun Yollarına Başvurulması-321
 • I. -Genel Olarak-321
 • II. -Kanun Yoluna Başvuruda Parasal Sınır-321
 • III. -Kanun Yoluna Başvurunun Değişiklik Davası Hükmünün Uygulanmasına Etkisi-323
 • IV. -Bölge Adliye Mahkemelerinin Kurulmasından Sonra Değişiklik Davasının Kanun Yoluna Taşınması-326
 • 1. -İstinaf-326
 • 2. -Temyiz-330
 • SONUÇ-333
 • KAYNAKÇA-347
 • Genel Özellikler
 • Baskı Tarihi
 • Mayıs 2014
 • Baskı Sayısı
 • 1. Baskı
 • Yayınevi
 • Adalet Yayınevi
 • Yazar
 • S. Serhat KIRTILOĞLU
 • Sayfa Sayısı
 • 376
 • Ebat
 • 16x24
 • Cilt
 • --