Yayınevleri

Tüm Kategoriler

Üye Girişi

E-Posta
Şifre
  Ödeme Seçenekeleri
  Son Tekrar Soru Bankası
  Adli Hakimlik Kampı
  İdari Hakimlik Kampı
  Konsensus KPSS Soru
  Konsensus Adli-İdari Soru
  Külliyat Adli Hakimlik Soru
  Külliyat İdari Hakimlik Soru
  Hocasından Ders Notları
  KPSS A Hukuk Konu
  Muhasebat
  Bahtiyar Akyılmaz Kitapları
  Kaymakamlık Kampı

Haberler

Son İncelenen Ürünler

Bayi Girişi

Bayi E-Posta
Bayi Kodu
Bayi Şifre

Ceza Yargılamasında Beraat Kararı ve Uygulaması - Suat Çalışkan

Fiyatı düştüğünde e-posta ile haber ver
Ceza Yargılamasında Beraat Kararı ve Uygulaması - Suat Çalışkan

"Ceza Yargılamasında Beraat Kararı ve Uygulaması - Suat Çalışkan"

9786051463094
 • Ürün İndirimli Fiyatı
 • 116.85
 • Piyasa Fiyatı
 • 123.00
 • Havale ile
 • 115.68
 • Yayınevi
 • Adalet Yayınevi
 • Satılan Adet Miktarı
 • 0
 • Yazar
 • Suat Çalışkan
Adet
Ceza Yargılamasında Beraat Kararı ve Uygulaması - Suat Çalışkan
Favori Ürünlerinize Ekleyin


Özellikler
Taksitler
İlgiliÜrünler

Anayasa ve temel haklara ilişkin uluslararası belgelerle teminat altına alınan adil yargılanma hakkının ayrılmaz parçası olarak kabul edilen makul sürede yargılama hakkı, günden güne büyüyen ağır iş yükünün baskısı altında adeta ezilmektedir. 
Türkiye’de Hukuk ve ceza alanında her yıl 6 milyon dosya mahkemelere gelmektedir. İcra dairelerine gelen dosya sayısı ise, 6, 5 milyon civarındadır. Ağır iş yükü sadece ülkemiz için değil, dünya genelinde de pek çok ülkenin yargı sistemi için güncel sorun haline gelmiştir. Hatta, AİHM’in bizzat kendisi de ağır iş yükünden dolayı adil yargılanma hakkını kendisi ihlal etmeye başlamış, sorunu çözmek için 3 kurultay düzenlemiştir. 
Bu güncel sorunun çözümü, adalete erişimin güçlendirilmesi, yargı sistemlerinin etkin hale getirilmesi açısından hayati önem taşımaktadır. Bu kadar iş yükü altında, ceza yargılamasında da ister istemez hatalar olması kaçınılmazdır. Ceza yargılamasında, adli hata sanık lehine de olabilir sanık aleyhine de olabilir. Ancak; en büyük adli hata, beraat etmesi gereken sanığın mahkumiyetine karar verilmesidir. 
Bu çalışmada, neden beraat kararı verilmeli sorusu ışığında ceza yargılamasında beraat kararı verilmesi hususu inceleme konusu yapılmıştır. 
Birinci bölümde, ceza yargılamasında hüküm; ikinci bölümde, ceza yargılamasında beraat kararı; üçüncü bölümde, ceza yargılamasında hükmün açıklanması ve bildirilmesi; dördüncü bölümde, kesin hüküm; beşinci bölümde, beraat kararı ile ilgili ceza genel ve ceza usul uygulamaları ve altıncı bölümde, beraat kararı ile ilgili yargıtay ceza dairelerinin suçlar için öngördüğü ölçütler inceleme konusu yapılmıştır.

 
 • Birinci Bölüm
 • CEZA YARGILAMASINDA HÜKÜM
 • I. -GENEL AÇIKLAMALAR-1
 • 1. -Yargılama Sürecinde Karar Verilmesi Zorunluluğu-1
 • 2. -Yargılamanın Gecikmemesi Açısından Kararın Önemi-1
 • 3. -Karar Kişilerin Hak ve Özgürlüklerini Kısıtlayabilmesi-1
 • 4. -Yargılamanın Son Kararla Bitmesi-1
 • II. -HÜKÜM KAVRAMI-2
 • 1. -Köken ve Sözlüksel Tanım-2
 • 2. -Yasal Düzenlemelerde Kullanım Biçimi-2
 • 3. -Öğretideki Tanımlar-3
 • 4. -Yargıtay Tanımları-4
 • III. -KARARIN NİTELİKLERİ-5
 • 1. -Ceza Yargılaması İşlemi Olması-5
 • 2. -Yargılama Makamının Egemenliğinde Olması-6
 • 2. 1. -Yargılama Yetkisi-6
 • 2. 2. -Yargılama görev ve Yekisinin Kullanılmasından Kaçınılamaması-6
 • 2. 3. -Emir ve Talimat Verme Yasağı-6
 • 2. 4. -Yasama Meclisinde Yargı Yetkisinin Kullanılması İle İlgili Görüşme Yasağı-7
 • 2. 5. -Mahkeme Kararlarına Uyma Zorunluluğu-7
 • 3. -Diyalektik Sürecin (Ortak çalışmanın) Ürünü Olması-7
 • 3. 1. -Diyalektik Kavramı-7
 • 3. 2. -Ceza Yargılamasında Diyalektik-7
 • 3. 3. -Ceza Yargılamasında Ortak Çalışma-8
 • 3. 4. -Ceza Yargılamasına Birden Fazla Hâkimin Katılımı-8
 • 4. -Yargılamanın Her Aşamasında Verilebilmesi-9
 • 5. -Kural Olarak, Kararın Kayıtsız ve Şartsız Olması-9
 • 5. 1. -Karar Kesinlik Arzeder-9
 • 5. 2. -Ceza Yargılaması Dili Türkçedir-9
 • 6. -Kararın Sözlü Olarak Verilmesi, Tutanağa Aktarılması ve İmzalanması-9
 • 7. -Kararın Gerekçeli Olması-10
 • 8. -Kararın Nesnel ve Anlaşılabilir Olması-10
 • 9. -Kararların Açıklanması ve Tebliği-10
 • IV. -CEZA YARGILAMASININ VE KARARIN AMACI-11
 • V. -KARARIN SINIFLANDIRILMASI-11
 • VI. -HÜKÜM-12
 • 1. -Genel Olarak-12
 • 2. -Hükmün Oluşumu-12
 • 2. 1. -Delillerin Değerlendirilmesi-12
 • 3. -Suçun Nitelendirilmesi-14
 • 3. 1. -Suçun Niteliğinin Sonradan Değişmesi-14
 • 3. 2. -Yeni İddianame Düzenlenmesini Gerektiren Haller-16
 • 4. -Duruşmanın Bitirilmesi-17
 • 5. -Müzakere ve Oy Verme-19
 • 5. 1. -Müzakereye Katılacak Hâkimler-19
 • 5. 2. -Müzakerenin Yönetimi-20
 • 5. 3. -Oyların Toplanması-20
 • VII. -HÜKMÜN KAPSAMI-21
 • VIII. -HÜKMÜN UNSURLARI-22
 • 1. -Sorun (Mesele)-22
 • 2. -Gerekçe-23
 • 2. 1. -Genel Açıklamalar-23
 • 2. 2. -Gerekçenin İçeriği-24
 • 2. 2. 1. -İddia ve Savunmaların Özeti-24
 • 2. 2. 2. -Delillerin Belirtilmesi ve Tartışılması-25
 • 2. 2. 3. -Ulaşılan Kanaat-25
 • 2. 3. -Gerekçenin Yararları ve Sakıncaları-26
 • 2. 3. 1. -Gerekçenin Yararları-26
 • 2. 3. 1. 1. -Yapılan Uygulamanın Nedenlerinin Detayları İle Öğrenilmesini Sağlar-26
 • 2. 3. 1. 2. -Kararın İsabetli Olarak Verilmesini Sağlar. -26
 • 2. 3. 1. 3. -Kararın Taraflarca ve Kamuoyunda Daha Çabuk Benimsenmesini Sağlar. -27
 • 2. 3. 1. 4. -Yüksek Mahkemelerde Yapılacak Denetimde Kolaylık Sağlar. -27
 • 2. 3. 1. 5. -Bilimsel Çalışmalara Katkı Sağlar. -28
 • 2. 3. 2. -Gerekçenin Zararları-28
 • 2. 4. -Gerekçenin Yazılışı-28
 • 2. 4. 1. -Şüphe ve Çelişki Oluşturacak İfadeler Kullanılmamalı-28
 • 2. 4. 2. -Yapılan Araştırmanın Bütün Aşamalarını ve Sonuçlarını İçermeli-28
 • 2. 4. 3. -Gerekçe ile Sonuç Arasında Bağlantı Kurulduğunu Göstermeli-28
 • 2. 4. 4. -Yazı Dili Kullanımında Nezaket ve Saygı Kurallarına Özen Göstermeli-29
 • 2. 4. 5. -Matbu Gerekçeli Kararların Çoğaltılarak Kullanılmasından Kaçınılmalı-29
 • 3. -Sonuç (Hüküm Fıkrası)-29
 • 3. 1. -Genel Açıklamalar-29
 • 3. 1. 1. -Hüküm Fıkrası-29
 • 3. 1. 2. -Hüküm Fıkrasının Ayakta Dinlenmesi-30
 • 3. 2. -Hüküm Fıkrasının İçeriği-31
 • 3. 2. 1. -Hüküm Çeşidi ve Uygulanan Kanun Maddelerinin Gösterilmesi-31
 • 3. 2. 2. -Somut Cezanın Belirlenmesi-31
 • 3. 2. 3. -Başvurulabilecek Kanun Yolu Çeşidinin, Miktarının ve Makamın Gösterilmesi-32
 • 3. 2. 4. -Tazminat İsteme Olanağı Varsa Başvuru Süresi ve Makamının Gösterilmesi-33
 • 3. 2. 5. -Yargılama Giderlerinin Gösterilmesi-33
 • IX. -HÜKÜM ÇEŞİTLERİ-33
 • İkinci Bölüm
 • CEZA YARGILAMASINDA BERAAT KARARI
 • I. -GENEL AÇIKLAMALAR-35
 • 1. -Maddi Gerçeğe Ulaşma Amacı-35
 • 2. -Hükümden Önce Son Sözün Hazır Bulunan Sanığa Verilmesi-35
 • 3. -Delilleri Takdir Yetkisi-35
 • 4. -Duruşmanın Sona Erdiğinin Açıklanması ve Hüküm-35
 • 5. -Beraat Kararı Verilmesi Gereken Haller ve Gerekçede Belirtme-36
 • 6. --Beraat- Terimini Kullanma Zorunluluğu-36
 • 7. -Beraat Kararının Açık ve Anlaşılır Olması-36
 • II. -BERAAT KAVRAMININ TANIMI VE ÖZELLİKLERİ-36
 • 1. -Kavramın Yazılma Şekli-36
 • 2. -Beraat Kavramının Tanımı-37
 • 3. -Beraat Kararı Verilen Haller-37
 • 4. -Beraat Kararı Gerekçesinde Neden Gösterme Zorunluluğu-37
 • 5. -Beraat Kararı En Lehe Karardır-38
 • 6. -Beraat Kararı Adli Sicile Kaydedilmez-38
 • 7. -Derhal Beraat Kararı Verilebilecek Hallerin Sınırlı Sayıda Olması-38
 • III. -DERHAL BERAAT KARARI VERİLMESİNİ GEREKTİREN HALLER-38
 • IV. -SORGUSU YAPILMAYAN SANIĞIN YOKLUĞUNDA BERAAT KARARI VERİLMESİ-41
 • 1. -Sanığın Duruşmada Hazır Bulunmaması-41
 • 2. -Sanığın Mahkemeden Uzaklaşması-42
 • 3. -Sanığın Yokluğunda Duruşma-42
 • 4. -Sanığın Duruşmadan Bağışık Tutulması-43
 • 5. -Sanığın Sorgusu Yapılmadan Delil Takdiri Suretiyle Beraat Kararı Verilememesi-44
 • VI. -BERAAT KARARI VERİLEBİLECEK HALLER-44
 • 1. -Eylemin Kanunda Suç Olarak Tanımlanmamış Olması-44
 • 1. 1. -Suçun Tanımı-44
 • 1. 2. -Suçun Unsurları ve Öğretideki Tartışmalar-44
 • 1. 3. -Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi-46
 • 1. 4. -5237 sayılı Türk Ceza Kanunu-46
 • 1. 4. 1. -Suçta ve Cezada Kanunilik İlkesi-46
 • 1. 4. 2. -Kıyas Yasağı-46
 • 1. 4. 3. -Zaman Bakımından Uygulama-46
 • 1. 5. -Yargıtay Uygulaması-47
 • 2. -Suçun Sanık Tarafından İşlenmediğinin Sabit Olması-50
 • 2. 1. -Yargıtay Uygulaması-51
 • 3. -Failin Kast veya Taksirinin Bulunmaması-52
 • 3. 1. -Hata Kavramı-53
 • 3. 1. 1. -Yargıtay Uygulamasında Hata Kavramı-53
 • 3. 2. -Kast ve Olası Kast-54
 • 3. 3. -Taksir-55
 • 3. 4. -Bilinçli Taksir-55
 • 3. 5. -Kusura Göre Ceza-55
 • 3. 6. -Birden Fazla Kişinin Taksirle İşlediği Suçlar-55
 • 3. 7. -Failin Mağdurluğu-55
 • 3. 8. -Suçun Manevi Unsurunun Oluşmaması ve Beraat Kararı-55
 • 4. -Hukuka Uygunluk Nedenlerinin Bulunması-58
 • 4. 1. -Genel Açıklamalar-58
 • 4. 2. -Hakkın Kullanılması-61
 • 4. 2. 1. -Yasal Düzenleme-61
 • 4. 2. 2. -Genel Açıklamalar-62
 • 4. 3. -Kanun Hükmünün Yerine Getirilmesi-63
 • 4. 3. 1. -Yasal Düzenleme-63
 • 4. 3. 2. -Genel Açıklamalar-63
 • 4. 3. 2. 1. -Kanunun Emrine Yerine Getiren Kişi-63
 • 4. 3. 2. 2. -Kanunda Tanınmış Olan Yetkinin Kullanılması-64
 • 4. 3. 2. 3. -Kanun Hükmünün Çerçevesi-64
 • 4. 3. 2. 4. -Yabancı Ülke Mevzuatı-65
 • 4. 3. 2. 5. -Uluslararası Anlaşma-66
 • 4. 3. 2. 6. --Kanun- Teriminin Kapsamı-66
 • 4. 3. 2. 7. -Uygulama Örnekleri-67
 • 4. 3. 3. -Yargıtay Kararları-67
 • 4. 4. -Yetkili Merciin Emrinin Yerine Getirilmesi-71
 • 4. 4. 1. -Yasal Düzenleme-71
 • 4. 4. 2. -Emir Kavramının Tanumı-71
 • 4. 4. 3. -Yasal Düzenlemenin Gerekçesi-72
 • 4. 4. 4. -Suç Oluşturan Emrin Yerine Getirilme Zorunluluğunun Bulunmaması-72
 • 4. 4. 5. -Emir geçerli olmalıdır-73
 • 4. 4. 6. -Emrin Geçerlilik Şartları-73
 • 4. 4. 7. -Emrin, hukuka uygunluğunun denetlenmesi-74
 • 4. 5. -Meşru Savunma-74
 • 4. 5. 1. -Yasal Düzenleme-74
 • 4. 5. 2. -Meşru Savunmanın Tanımı-74
 • 4. 5. 3. -Meşru Savunmanın Şartları-75
 • 4. 5. 3. 1. -Saldırıya İlişkin Şartlar-75
 • A. -Ortada bir saldırı olmalıdır-75
 • a. -Kişi, tabiri gerçek kişi olarak algılanmalıdır. -76
 • b. -Saldırıya uğrayan kişinin, isnat yeteneğine sahip olup olmaması önemli değildir. -76
 • B. -Saldırı Bir Hakka Yönelmiş Olmalıdır-76
 • a. -Hak kavramı-76
 • C. -Saldırı Haksız Olmalıdır-76
 • a. -İcrai veya İhmali Bir İnsan Hareketi Olmalı-76
 • b. -Hukuki Uyuşmazlık Niteliğindeki Talepler-77
 • c. -Haksız Saldırının Hukuka Aykırı Olması-77
 • D. -Saldırı Mevcut (Halihazır) Olmalıdır-77
 • a. -Gerçekleşen, Gerçekleşmesi veya Tekrarı Muhakkak Olan Saldırı Olmalı-77
 • 4. 5. 3. 2. -Savunmaya İlişkin Şartlar-78
 • A. -Savunma Zorunlu Olmalıdır-78
 • a. -Saldırı karşısında savunma zorunlu olmalıdır. -78
 • b. -Emsal Kararlar: -78
 • B. -Savunma saldırı ile oranlı olmalıdır-79
 • a. -İntikam Duygusunu Tatmin Amacı Olmamalı-79
 • b. -Orantı Mevcut Koşullara Göre Belirlenmeli-80
 • c. -Saldırının Yöneldiği Maddi ve Manevi Değerler-80
 • d. -Eski ve Yeni TCK’ye Göre Kapsam-80
 • e. -Tüm Pozitif Hukuk Kuralları Gözetilmeli-80
 • f. -Saldırı İle Savunma Arasında Bir Oran Bulunmalı-80
 • g. -Kullanılan Araçlar Arasında Oran Bulunması-81
 • h. -Karşılıklı Saldırıda İlk Saldırının Kim Tarafından Yapıldığının Araştırılması-81
 • i. -Emsal Kararlar: -81
 • j. -Meşru Savunma Halinde Tazminat Sorumluluğu-82
 • 4. 5. 4. -Meşru Savunma İle İlgili Yargıtay Kararları-82
 • 4. 6. -Zorunluluk hali-91
 • 4. 6. 1. -Yasal Düzenleme-91
 • 4. 6. 2. -Tanım-92
 • 4. 6. 3. -Zorunluluk Halinin Şartları-92
 • 4. 6. 3. 1. -Tehlikeye İlişkin Şartlar-92
 • A. -Ortada mevcut bir tehlike olmalıdır-92
 • a. -Tehlike Kavramı-92
 • b. -Doğal Afetler-92
 • c. -Beşeri Davranışlardan Kaynaklanan Tehlikeler-92
 • d. -Akıl Hastalarının Saldırıları ve Yasal Savunma-93
 • e. -Hayvanların Silah Olarak Kullanılması ve Yasal Savunma-93
 • B. -Tehlike Ağır ve Muhakkak Olmalıdır-93
 • a. -Tehlike Ne Kadar Büyükse, O Kadar Ağırdır. -93
 • b. -Tehlike Kişinin Kendisine veya Başkasına Ait Bir Hakka Yönelik Olmalıdır. -93
 • 4. 6. 3. 2. -Korunmaya İlişkin Şartlar-93
 • A. -Tehlikeye bilerek neden olmama-93
 • a. -Bilerek ve isteyerek bir tehlikenin doğmasına neden olan kişinin nedeni olduğu tehlikeye katlanma zorunluluğu-93
 • b. -Tehlikenin Doğabileceğini Öngörememiş Olma-94
 • B. -Tehlikeden başka türlü korunmak olanağı bulunmamalıdır-94
 • a. -Tehlikeden Kaçma ve Önleme Olasılığı-94
 • b. -Özenli Hareket Etme Zorunluluğu-94
 • C. -Kişinin tehlikeye karşı durma ödevi olmamalıdır-94
 • D. -Tehlike ile korunma fiili arasında oran bulunmalıdır-94
 • a. -Oran Kavramı-94
 • b. --Tehlikenin Ağırlığı- İle -Konu- ve -Kullanılan Araç- Arasındaki -Orantı--95
 • c. -Sınırın Aşılması-95
 • 4. 7. -İlgilinin Rızası-96
 • 4. 7. 1. -Yasal Düzenleme-96
 • 4. 7. 2. -Tanım-96
 • 4. 7. 3. -Rıza Açıklamaya yetkili Olma-96
 • 4. 7. 4. -Rıza, Kişinin Üzerinde Mutlak Surette Tasarruf Edebileceği Bir Hakkına İlişkin Olmalı-96
 • 4. 7. 5. -Mağdurun Rızasının Bir Hukuka Uygunluk Nedeni Olamayacağı Suçlar-97
 • 4. 7. 6. -Malvarlığına ilişkin Rıza Açıklamaları-97
 • 4. 7. 7. -Yaşam Hakkı ve İlgilinin Rızası-98
 • 4. 7. 8. -Soruşturması ve Kovuşturması Şikayete Tâbi Olan Suçlar-98
 • 4. 7. 9. -Rızanın Cebir-Şiddet, Tehdit veya Hile ile Elde Edilmesi-98
 • 4. 7. 10. -Rıza Gösterme Ehliyeti-98
 • 4. 7. 11. -İlgilinin Rızasında Yaş Küçüklüğü-99
 • 4. 7. 12. -Rızanın Açıklanma veya Bulunma Zamanı-99
 • 4. 7. 13. -Rıza Gösterme Şekilleri-100
 • 4. 7. 14. -Eylemin Rızanın Sınırları İçinde Kalması-100
 • 4. 7. 15. -İlgilinin Rızası İle İlgili Yargıtay Kararları-100
 • 4. 8. -Özel kanunlarda yer alan hukuka uygunluk nedenleri-104
 • 4. 8. 1. -Doktorluk mesleğinin icrası-104
 • 4. 8. 2. -Sportif Faaliyetler-105
 • 4. 8. 3. -Basın Özgürlüğü-105
 • 4. 8. 4. -Bankacılık Faaliyeti-106
 • 5. -Suçun Sanık Tarafından İşlendiğinin Sabit Olmaması-107
 • 5. 1. -Delil Yetersizliği-107
 • 5. 2. -Şüpheden Sanık Yararlanır (İn Dubio Pro Reo) İlkesi-108
 • 5. 3. -Sanığın Suçsuz Olduğunu İspat Yükümlülüğünün Olmaması-108
 • 5. 4. -Soruşturmanın Eksiksiz Yapılması ve Tüm Delillerin Toplanması Zorunluluğu-109
 • 6. -Hukuka Uygunluk Nedenlerinde Sınırın Aşılması-109
 • 6. 1. -Yasal Düzenleme-109
 • 6. 2. -Sınırın Aşılması Şartları-109
 • 6. 2. 1. -Failin Hukuka Uygunluk Nedeninde Sınırı Aşması-109
 • 6. 2. 2. -Sınırın Taksirle Aşılması-111
 • 6. 2. 2. 1. -Sınırı Taksirle Aşma Kavramı-111
 • 6. 2. 2. 2. -Eski Türk Ceza Kanunundaki Düzenleme ve Öğreti-111
 • 6. 2. 2. 3. -2005 Yılından Önceki Yargıtay Uygulaması-111
 • 6. 2. 2. 4. -2005 Yılından Sonraki Yargıtay Uygulaması-112
 • 6. 2. 2. 5. -Yeni Türk Ceza Kanunundaki Düzenleme-112
 • 6. 2. 2. 6. -Sınırın Taksirle Aşılmış Olması ve Bu Eylemin Suç Olarak Tanımlanmış Olması-112
 • 6. 3. -Meşru Savunmada Sınırın Aşılması-112
 • VII. -BERAAT KARARI UYGULAMASI İLE İLGİLİ YARGILAMA İLKELERİ-114
 • 1. -Şüpheden Sanık Yararlanır İlkesi-114
 • 1. 1. -Suçsuzluk Karinesinin Bir Uzantısı Olması-114
 • 1. 2. -İç Mevzuatta Yazılı Olarak Açıkça Düzenlenmemiş Olması-115
 • 1. 3. -Yüzde Yüz İspat Zorunluluğu-115
 • 1. 4. -Adli Hatadan Kaçınma Anlayışı-116
 • 1. 5. -Sanığın Suçsuzluğunu İspatlama Yükümlülüğünün Olmaması-116
 • 1. 6. -Şüpheden Sanık Faydalanır İlkesi Disiplin Hukukunda da Geçerlidir-116
 • 1. 7. -Yargıtay Uygulaması-116
 • 2. -Suçsuzluk (Masumiyet) Karinesi-117
 • 2. 1. -Suçsuzluk karinesi ile ilgili yasal düzenlemeler-118
 • 2. 1. 1. -Anayasal Düzenleme-118
 • 2. 1. 2. -Cumhuriyet Savcısının Süphelinin Lehine Olan Delilleri Toplamakla da Yükümlü Olması-118
 • 2. 1. 3. -Soruşturmanın Gizliliği (CMK m. 157)-118
 • 2. 1. 4. -HSYK Genelgesindeki İfadeler ve Uygulama-118
 • 2. 2. -Suçsuzluk Karinesi Kavramı-119
 • 2. 3. -Suçsuzluk Karinesi İle İlgili Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Kararları-119
 • 2. 4. -Suçsuzluk Karinesine Uymakla Zorunlu Olan Kurum veya Kişiler-120
 • 3. -Lekelenmeme Hakkı-121
 • 3. 1. -Tanım-121
 • 3. 2. -Lekelenmeme Hakkı İle Soruşturmanın Gizliliği İlkesi Arasındaki İlişki-121
 • 3. 3. -Lekelenmeme Hakkı İle Masumiyet Karinesi Arasındaki İlişki-122
 • 4. -Adil Yargılanma Hakkı-122
 • VIII. -CEZA YARGILAMASINDA İSPAT-124
 • 1. -Genel Açıklamalar-124
 • 2. -İspat Kavramının Tanımı-125
 • 3. -Hukuk Davalarında İspat-125
 • 4. -Ceza Yargılamasında İspat-127
 • 4. 1. -Vicdani delil sistemi (Serbest Delil ve İspat Kurallarının Geçerli Olması)-127
 • 4. 1. 1. -Tanım-127
 • 4. 1. 2. -Vicdani Delil Sisteminin Özellikleri-128
 • 4. 1. 3. -Vicdanı Delil Sisteminde Mahkemelerin Bağımsızlığının Olması Şartı ve Özellikleri-129
 • 4. 1. 4. -Vicdani Kanaat Kavramı-129
 • 4. 2. -Ceza Davalarında İspat İle İlgili Temel Kurallar-130
 • 4. 2. 1. -İspatın Maddi Olgulara İlişkin Olması-130
 • 4. 2. 2. -Hukuksal Sorunların İspat Konusu Olamaması-130
 • 4. 2. 3. -Kanuni Sınırlar Çerçevesinde İspat Edilme Zorunluluğu-130
 • 4. 2. 4. -Aşikar Vakıaların İspatlanmasına Gerek Duyulmaması-131
 • 5. -Delil Kavramı-131
 • 5. 1. -Sözlük Anlamı-131
 • 5. 2. -Ceza Mevzuatındaki Tanımı-131
 • 5. 3. -Öğretideki Tanımı-132
 • 5. 4. -Delilin Özellikleri-132
 • 5. 5. -Deliller Hukuka Aykırı Olmama Zorunluluğu-134
 • 5. 5. 1. -Zehirli Ağacın Meyvesi Zehirli Olur İlkesi-134
 • 5. 5. 3. -Hukuka Aykırı Deliller ve Yargılama Dosyası-139
 • 5. 6. -Deliller Olayı Temsil Edici Olması-140
 • 5. 7. -Deliller Gerçekçi ve Akılcı Olması-140
 • 5. 8. -Deliller Yargılama Özneleri ve Tarafları Arasında Tartışılabilir Olması-141
 • 5. 9. -Delilin Hukukî Durumu ve Delil Serbestliği İlkesi-141
 • 5. 9. 1. -Maddî Gerçeğin Araştırılması-141
 • 5. 9. 2. -Delillerin Serbest Değerlendirilmesi-142
 • 5. 9. 3. -Delillerin Doğrudan Doğruyalığı-143
 • 5. 10. -Delil Çeşitleri-143
 • 5. 11. -Niteliklerine Göre Delil Türleri: -145
 • 5. 6. 1. -Beyan Delilleri-145
 • 5. 6. 2. -Belge Delilleri-146
 • 6. -Ceza Yargılamasında Deliller-146
 • 6. 1. -İfade ve Bilgi Alma-147
 • 6. 1. 1. -İfade Alma-147
 • 6. 1. 2. -Bilgi Alma-149
 • 6. 2. -Arama ve El Koyma İşlemleri İle Elde Edilen Deliller-151
 • 6. 2. 1. -Arama-151
 • 6. 2. 1. 1. -Arama İşleminin Özel Şekilleri-154
 • 6. 2. 1. 2. -Arama Tutanağı-155
 • 6. 2. 2. -El Koyma-156
 • 6. 2. 2. 1. -El Koymanın Özel Şekilleri-157
 • 6. 2. 2. 2. -El Koyma Tutanağı-158
 • 6. 3. -Beden Muayenesi ve Vücuttan Örnek Alma-159
 • 6. 3. 1. -Beden Muayenesi-160
 • 6. 3. 1. 2. -Vücuttan Örnek Alma-162
 • 6. 4. -Fizik Kimliğin Tespiti-163
 • 6. 5. -Moleküler Genetik İnceleme-164
 • 6. 6. -Ölünün Kimliğini Belirleme ve Otopsi-164
 • 6. 7. -Yer Gösterme, Yüzleştirme ve Teşhis-165
 • 6. 8. -İletişimin Tespiti, Dinlenmesi ve Kayda Alınması-166
 • 6. 9. -Teknik Araçlarla İzleme-168
 • 6. 10. -Gizli Soruşturmacı Görevlendirilmesi-169
 • 6. 11. -Keşif-171
 • 6. 12. -Bilirkişi-172
 • 6. 13. -Sorgu-177
 • 6. 14. -Tanık-178
 • 6. 15. -Gözlem Altına Alma: -180
 • Üçüncü Bölüm
 • CEZA YARGILAMASINDAHÜKMÜN AÇIKLANMASI VE BİLDİRİLMESİ
 • I. -HÜKMÜN AÇIKLANMASI-181
 • II. -HÜKMÜN TEBLİĞİ-182
 • 1. -Genel Açıklamalar-182
 • 1. 1. -Yasa Yolu Süresinin Başlaması ve Hükmün Kesinleşmesi Açısından Önemli Olması-182
 • 1. 2. -Tebliğin, Tebligat Kanununa Göre Yapılması-182
 • 1. 3. -Mahkemenin Doğrudan Tebliğ ve Yazışma Yapması-182
 • 1. 4. -Yurtdışı Tebligat ve İstinabe-182
 • 1. 5. -Başsavcılığa Yapılan Tebligat-182
 • 2. -Tebliğ Çeşitleri-183
 • 2. 1. -Doğrudan Doğruya Tebliğ (Tefhim veya Tevdi Suretiyle)-183
 • 2. 1. 1. -Tefhim-183
 • 2. 1. 2. -Tevdi-184
 • 2. 2. -Dolaylı Bildirim (Tebliğ)-184
 • Dördüncü Bölüm
 • KESİN HÜKÜM
 • I. -GENEL AÇIKLAMALAR-187
 • II. -KESİN HÜKMÜN AMACI-188
 • III. -KESİN HÜKMÜN ÇEŞİTLERİ-188
 • 1. -Şekli Anlamda Kesin Hüküm-188
 • 1. 1. -Kesin Karar-189
 • 1. 2. -Kesinleşmiş Karar-189
 • 2. -Maddi Anlamda Kesin Hüküm-189
 • 2. 1. -Diğer Yargılamalara Olan Etkileri-189
 • 2. 2. -Tekrar Yargılama Yasağı-189
 • 2. 3. -Hüküm Fıkrası Açısından Bir Anlam İfade Etmesi-189
 • IV. -KESİN HÜKMÜN ETKİLERİ-190
 • 1. -Genel Açıklamalar-190
 • 2. -Kesin Hükmün Etkileri-190
 • 2. 1. -Kesin Hükmün Bağlayıcılık Etkisi-190
 • 2. 1. 1. -Ceza Mahkemesi Kararlarının Hukuk Mahkemesinde Kesin Hüküm Teşkil Etmesi-191
 • 2. 1. 2. -Hukuk Mahkemesi Kararlarının Ceza Mahkemesinde Kesin Hüküm Teşkil Etmesi-192
 • 2. 2. -Kesin Hükmün Önleyici Etkisi-194
 • 2. 2. 1. -Kişinin Aynılığı-194
 • 2. 2. 2. -Fiilin Aynılığı-194
 • V. -KESİN HÜKMÜN ORTADAN KALDIRILMASI-194
 • VI. -KESİN HÜKMÜN SONUÇLARI-197
 • 1. -Adli Sicile Kaydedilmesi-197
 • 2. -Kesinleşen Hükmün İnfaz Edilmesi-199
 • Beşinci Bölüm
 • BERAAT KARARI İLE İLGİLİCEZA GENEL VE CEZA USUL UYGULAMALARI
 • I. -MÜSADERE-201
 • 1. -Genel Açıklamalar-201
 • 2. -Beraat Kararı Verilmesi Halinde-201
 • 3. -Kusur Yeteneğini Etkileyen Nedenlerin Bulunması Halinde-201
 • 4. -Hukuka Uygunluk Nedenlerinin Varlığı ve Sınırın Aşılması Halinde-202
 • 5. -Şahsi Cezasızlık Nedenlerinin Varlığı Halinde-203
 • 6. -Cezayı Kaldıran Şahsi Sebepler-203
 • 7. -Gönüllü Vazgeçme Halinde-204
 • 8. -Müsaderede Orantılılık İlkesi-204
 • II. -YARGILAMA GİDERİ-205
 • 1. -Yargılama Giderleri Tanımı-205
 • 2. -Yargılama Giderlerinde Sanığın Yükümlülüğü-205
 • 3. -Bağlantılı Davalarda Giderler-206
 • 4. -Beraat veya ceza verilmesine yer olmadığı kararı verilmesi hâlinde gider-206
 • 5. -Karşılıklı hakaret hâllerinde gider-206
 • 6. -Kanun yollarına başvuru sonucunda gider-206
 • III. -AVUKATLIK ÜCRETİ-207
 • IV. -KORUMA TEDBİRLERİ NEDENİYLE TAZMİNAT-208
 • 1. -Genel Açıklamalar-208
 • 2. -Koruma Tedbirleri Nedeniyle Tazminat Talep Edebilmenin Koşulları-211
 • 2. 1. -Haksız Yakalama ve Tutuklama Nedeniyle Tazminat Talebinin Koşulları-211
 • 2. 1. 1. -Yakalama ve Tutuklama İşleminin Hukuka Aykırı Olması-211
 • 2. 1. 2. -Yakalama ve Tutuklamaya İlişkin Kurallar-211
 • A. -Baştan İtibaren Hukuka Aykırı Olan Yakalama ve Tutuklama-211
 • B. -Sonradan Hukuka Aykırı Hale Gelen Yakalama ve Tutuklama-212
 • 2. 1. 3. -Haksız Yakalama ve Tutuklamaya İlişkin Tazminat Talepleri İle İlgili Yargıtay Kararları-213
 • 2. 2. -Arama ve El Koyma Tedbirleri Bakımından Tazminat Talep Edebilmenin Koşulları-216
 • 2. 2. 1. -Arama Tedbiri Bakımından Gerekli Koşullar-216
 • 2. 2. 2. -El Koyma Tedbiri Bakımından Gerekli Koşullar-216
 • 2. 3. -Arama ve El Koyma Tedbirleri Bakımından Tazminat Talep Edilmesi İle İlgili Yargıtay Kararları-217
 • 3. -Koruma Tedbirlerinden Doğan Tazminat Davalarında Yargılama-219
 • 3. 1. -Dava Açma Hakkı-219
 • 3. 1. 1. -Dava Açma Hakkı Olanlar-219
 • 3. 1. 2. -Dava Açma Hakkı Olmayan Kişiler-220
 • 3. 2. -Dava Açma Hakkı İle İlgili Yargıtay Kararları-220
 • 3. 1. 3. -Dava Açma Süresi-222
 • 3. 1. 3. 1. -Tebliğden İtibaren 3 Ay ve Her Hâlde 1 Yıllık Süreler-222
 • 3. 1. 3. 2. -Dava Açma Süresi Tebliğden İtibaren Başlaması-223
 • 3. 1. 3. 3. -Başvuru Dilekçesindeki Bilgi ve Belgelerdeki Yetersizlik-223
 • 3. 1. 3. 4. -Dava Açma Süresi İle İlgili Yargıtay Kararları-223
 • 3. 2. -Tazminat Talebini İncelemeye Yetkili Mahkeme ve Davanın Karara Bağlanması-225
 • 3. 2. 1. -Yetkili ve Görevli Mahkeme (Ağır Ceza Mahkemesi)-225
 • 3. 2. 2. -Yetkili ve Görevli Mahkeme İle İlgili Yargıtay Kararları-226
 • 3. 2. 2. -Dava Dilekçesi ve Ekleri-226
 • 3. 2. 2. -Tazminat Miktarının Saptanması ve Araştırma-227
 • 3. 2. 3. -Tazminat Davası Kararına Karşı İstinaf Yoluna Başvurabilmesi-229
 • 4. -Tazminatın Geri Alınmasını Gerektiren Haller-229
 • 4. 1. -Tazminatın Geri Alınmasını Gerektiren Şartlar-229
 • 4. 2. -Kamu Görevlilerine Rücu-229
 • 4. 3. -İftira Eden veya Yalan Tanıklıkta Bulunan Kişilere Rücu-230
 • Altıncı Bölüm
 • BERAAT KARARI İLE İLGİLİ YARGITAY CEZA DAİRELERİNİNSUÇLAR İÇİN ÖNGÖRDÜĞÜ ÖLÇÜTLER
 • I. -YARGITAY 1. CEZA DAİRESİ’NİN BERAAT KARARI UYGULAMASI VE SUÇLAR İÇİN ÖNGÖRDÜĞÜ ÖLÇÜTLER-231
 • 1. -Kasten Öldürme ve Öldürmeye Teşebbüs İle Yaralama Suçları-231
 • 2. -6136 Sayılı Yasaya Muhalefet Suçu-263
 • 3. -Tehdit Suçu-266
 • 4. -Yağma Suçu-268
 • 5. -Yardım ve Bildirim Yükümlülüğünü Yerine Getirmeme Suçu-270
 • 6. -Genel Güvenliğin Kasten Tehlikeye Sokulması Suçu-272
 • 7. -Taksirle Ölüme Neden Olma Suçu-272
 • 8. -İntihara Yönlendirme Suçu-273
 • 9. -Suçu Üstlenmeye Azmettirme Suçu-273
 • 10. -Suç Delillerini Gizleme Suçu-274
 • II. -YARGITAY 2. CEZA DAİRESİ’NİN BERAAT KARARI UYGULAMASI VE SUÇLAR İÇİN ÖNGÖRDÜĞÜ ÖLÇÜTLER-274
 • 1. -Hırsızlık Suçu-274
 • 2. -Trafik Güvenliğini Tehlikeye Sokma Suçu-288
 • 3. -Hakaret Suçu-306
 • 4. -Suç Eşyasının Satın Alınması veya Kabul Edilmesi Suçu-312
 • 5. -Mühür Bozma Suçu-314
 • 6. -Kasten Yaralama Suçu-314
 • 7. -Konut Dokunulmazlığının İhlâli Suçu-315
 • 8. -Kumar Oynanması İçin Yer ve İmkan Sağlama Suçu-317
 • 9. -Kişilerin Huzur ve Sükununu Bozma-318
 • 10. -Tehdit Suçu-319
 • 11. -Mala Zarar Verme Suçu-320
 • 12. -Karşılıksız Yararlanma Suçu-320
 • 13. -Görevli Memura Pasif Direnme Suçu-321
 • III. -YARGITAY 3. CEZA DAİRESİ’NİN BERAAT KARARI UYGULAMASI VE SUÇLAR İÇİN ÖNGÖRDÜĞÜ ÖLÇÜTLER-321
 • 1. -Kasten Yaralama Suçu-321
 • 2. -6136 Sayılı Yasaya Muhalefet Suçları-339
 • 3. -Orman Suçları-341
 • 4. -Görevi Yaptırmamak İçin Direnme Suçu-345
 • 5. -Tehdit Suçu-346
 • 6. -Mala Zarar Verme Suçu-347
 • IV. -YARGITAY 4. CEZA DAİRESİ’NİN BERAAT KARAR UYGULAMASI VE SUÇLAR İÇİN ÖNGÖRDÜĞÜ ÖLÇÜTLER-347
 • 1. -İftira Suçu-347
 • 2. -Muhafaza Görevini Kötüye Kullanma Suçu-351
 • 3. -İmar Kirliliğine Neden Olmak Suçu-361
 • 4. -6136 Sayılı Yasaya Muhalefet Suçu-370
 • 5. -Tehdit Suçu-371
 • 6. -Hakaret Suçu-376
 • 7. -Kamu Görevlisinin Suçu Bildirmemesi Suçu-378
 • 8. -Genel Güvenliği Kasten Tehlikeye Sokma Suçu-378
 • 9. -Görevi Yaptırmamak İçin Direnme Suçu-378
 • 10. -Uyuşturucu Suçu-380
 • 11. -Adli Yargılamayı Etkilemeye Teşebbüs Suçu-380
 • 12. -İnfaz Kurumuna veya Tutukevine Yasak Eşya Sokma Suçu-380
 • 13. -Yalan Tanıklık Suçu-381
 • 14. -Kişilerin Huzur ve Sükununu Bozma Suçu-382
 • 15. -Resmi Belgede Sahtecilik Suçu-382
 • 16. -Kasten Yaralama Suçu-382
 • 17. -Görevi Kötüye Kullanma Suçu-383
 • V. -YARGITAY 5. CEZA DAİRESİ’NİN BERAAT KARARI UYGULAMASI VE SUÇLAR İÇİN ÖNGÖRDÜĞÜ ÖLÇÜTLER-384
 • 1. -Reşit Olmayan Mağdureyi Rızaen Kaçırıp Alıkoyma Suçu-384
 • 2. -Cinsel Dokunulmazlığa Karşı İşlenen suçlar-385
 • 3. -Zimmet Suçu-397
 • 4. -Mühür Bozma Suçu-401
 • 5. -Rüşvet Suçu-402
 • 6. -Edimin İfasına
  • Genel Özellikler
  • Baskı Tarihi
  • Şubat 2014
  • Baskı Sayısı
  • 1.Baskı
  • Yayınevi
  • Adalet Yayınevi
  • Yazar
  • Suat ÇALIŞKAN
  • Sayfa Sayısı
  • 1024
  • Ebat
  • 16x23
  • Cilt
  • --