KANUNNAME Kaymakamlık Kod: 54 Savaş Yayınları Haziran 2022
KANUNNAME Kaymakamlık Kod: 54 Savaş Yayınları Haziran 2022
% 30 İndirim
343,00
490,00
  • Baskı tari̇hi̇
  • Hazi̇ran 2022
  • Baskı sayısı
  • 18. baskı
  • Sayfa sayısı
  • 1216
  • Ebat
  • 16x24
  • Ci̇lt bi̇lgi̇si̇
  • Karton kapak
Yayınevi Savaş Yayınevi
Satış Adedi 23
Stok Sayısı 477
Barkod 9786258136098
Para Puan
Adet
Fiyatı düştüğünde e-posta ile haber ver
Paylaşın :
Ürün Açıklamaları

KANUNNAME

Kaymakamlık Kod: 54

Konu Anlatımı

 

Anayasa Hukuku

İdare Hukuku

Türkiye’nin İdari Yapısı 

Türkiye’de Mahalli İdareler

 

Savaş Yayınları

18. Baskı Haziran 2022

 

09 Haziran 2022 Tarihinde Resmî Gazete’de yayımlanan 102, 103 ve 104 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnameleri dahil Tüm İlgili Mevzuat Değişiklikleri ve Güncel Gelişmeler Kapsamında Güncellenerek ve Genişletilerek Hazırlanmıştır

 

İçindekiler

Anayasa Hukuku

1. Bölüm

Temel Kavramlar Ve Hükümet Sistemleri

2. Bölüm

Osmanlı - Türk Anayasal Gelişmeleri

3. Bölüm

1982 Anayasasında Genel Esaslar Ve Devletin Temel Nitelikleri

4. Bölüm

Temel Haklar, Hürriyetler Ve Ödevler

5. Bölüm

Cumhuriyetin Temel Organları: Yasama

6. Bölüm

Cumhuriyetin Temel Organları: Yürütme

7. Bölüm

Cumhuriyetin Temel Organları: Yargı

8. Bölüm

Anayasanın Yapılması Ve Anayasanın Değiştirilme

Ekler

Ek 1: 1982 Anayasası Madde Dizini

Ek 2: Anayasada Ekonomik Hükümler Kısmı (Md. 166-173)

Ek 3: Türkiye Cumhuriyeti Anayasasında Yapılan Değişiklikler

İdare Hukuku

1.  Bölüm

İdare Hukukunun Genel Esas ve İlkeleri

2. Bölüm

İdari İşlemler

3. Bölüm

İdari İşlemlerin İcrası, İdarenin Resen İcra ve Resen Tahsil Yetkisi

4. Bölüm

İdarenin Sözleşmeleri: İdari Sözleşmeler ve İhaleler

5. Bölüm

Kamu Hizmetleri

6. Bölüm

Kamulaştırma

7.  Bölüm

Kolluk Hizmetleri

8. Bölüm

İdarenin Malî Sorumluluğu

9. Bölüm

Kamu Malları

Memurlar ve Diğer Kamu Personeli

11. Bölüm

İdare Hukukuyla İlgili Önemli ve Güncel Kanunlar

Ekler

Ek 1: 3 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesine Göre I ve II Sayılı Cetvellerde Yer Alan Üst Düzey Kamu Görevlileri

Ek 2: 3 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesine Göre Cumhurbaşkanı Tarafından Atanan Üst Düzey Kamu Görevlilerinin Görev Süreleri

 

Türkiye’nin İdari Yapısı (T.C. Devlet Teşkilâtı)

Ekler

Ek 1: 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu Kapsamındaki Kamu İdareleri

Ek 2: Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı

Ek 3: Kurumların Bağlı / İlgili / İlişkili Oldukları Bakanlıklar

Ek 4: T.C. İdari Teşkilatının Şematik Görünümü

 

Türkiye’de Mahalli İdareler

Ekler

Ek 1: 10.12.2018 Tarih ve 7153 Sayılı Çevre Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun

Ek 2: Avrupa Yerel Yönetimler Özerklik Şartı

18. Baskıya Önsöz


Kaymakam Adaylığı Sınavına hazırlanan öğrencilerim uzun yıllardır KANUNNAME kitabımın kaymakamlık sınavına özgü olarak yeniden tasarlamam hususunda bana
taleplerini iletiyorlardı. Çünkü şu ana kadar toplamda 17 Baskı yapan Kanunname kitabımda kaymakamlık sınavında yer almayan İdari Yargı dersi de bulunuyordu.

 

Ayrıca kaymakamlık sınavında hakimlik sınavına göre özellikle İdare Hukuku,
Türkiye’nin İdari Yapısı, Türkiye’de Mahalli İdareler derslerinden çok daha detaylı, teknik ve kapsamlı soru sorulmaktadır. Bu bağlamda, özellikle bu üç derste kaymakamlık
sınavına özgü olmak üzere konuların daha geniş ve detaylı anlatılması, tablolarla,
önemli kutularla ve bol örneklerle zenginleştirilmesi gerekiyordu.

 

İşte elinizde tuttuğunuz Kanunname Kaymakamlık Kod: 54 kitabı bu süreçte
yeni haliyle kaymakamlık sınavına özgü olarak tasarlanıp yararlanmanıza sunuldu. Dikkatinizi çekip farkındalık oluşturmak için koyduğum “54” rakamı, kitabımın kaymakamlık sınavındaki 100 sorunun 54’ünü kapsamasından dolayıdır.

 

Şu an sizlerin büyük bir azim, idealizm ve kararlılık içinde hazırlandığınız ilki çoktan seçmeli test formatında 18 Eylül 2022 tarihinde yapılacak Kaymakam Adaylığı Sınavında sorulacak 100 sorunun 54 tanesinin konulara göre dağılımı şöyledir:


Anayasa Hukuku 13 soru
Türkiye’nin İdari Yapısı 14 soru
Türkiye’de Mahalli İdareler 9 soru
İdare Hukuku 18 soru
Toplam 54 soru


Kaymakam Namzedi Canım Öğrencilerim,
Öncelikle belirteyim ki, Kanunname Kaymakamlık Kod: 54 kitabım, işbu Önsöz’ü yazdığım 9 Haziran 2022 tarihinde Resmî Gazete’de yayımlanan 102, 103, ve 104 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnameleri dahil tüm mevzuat değişiklikleri ve güncel gelişmeler işlenerek ve güncellenerek hazırlanmıştır.

 

Kaymakamlık sınavında her yıl rekabet daha da keskinleşmekte ve başarı çıtası yukarıya doğru çıkmaktadır. Sınavlarda yüzlerce aday 1 ya da 2 soruyla sınavı kazanmakta ya da kaybetmektedir. Bu bağlamda kaymakamlık mesleği kalbini aşkla titreten ve yüce bir ideal olarak benimseyen her aday, mümkün mertebe soru kaçırmadan ya da en az soru kaçırarak yazılı sınavda başarılı olmayı, hatta derece yapmayı hedeflemelidir.

Binaenaleyh, elinizde tuttuğunuz Kanunname Kaymakamlık Kod: 54 kitabımda sınavda gelmiş ve gelebilecek her soruyu hesaba ederek tüm konuları kapsamlı ve detaylı biçimde anlattım.

Sınavda rahatlıkla aklınızda kalabilmesi için konu anlatımlarını “önemli kutuları”, tablolar, şemalar ve farklı pedagojik yöntemlerle destekledim. Dikkatinizi çekebilmek adına bazı kritik cümle ya da kelimeleri koyu büyük harfle yazıp altını çizdim.

Her bir bölümün öncesine “Sınavdan Önce Bölümle İlgili En Önemli Noktalar” kısımları, her bir ana dersin sonundaysa “EK” formatında sınava hazırlanırken neredeyse ezberlercesine defalarca bakacağınız, diğer kaynaklarda yer almayan çok kritik tablolar, şemalar, tüyolar ve kutular koydum. Özellikle İdare Hukuku, Türkiye’nin İdari Yapısı, Türkiye’de Mahalli İdareler derslerinin sonundaki “EKLER” sınavdaki başarınızda katalizör işlevi görecektir.

Kaymakam Namzedi Sevgili Evlatlarım;

Sınava çok çalışmaktan daha önemli ve öncelikli olan sınava nasıl çalışılması gerektiğidir. Bu bağlamda kaymakamlık sınavında başarılı olmanız, maddi manevi emeklerinizin ve fedakârlıklarınızın karşılığını almanız için akılcı ve doğru bir strateji izlemeniz ve hedefinize pratik olarak yol haritası belirlemeniz hayati derecede önem arz etmektedir. Bu bağlamda, sınavda başarılı olup kaymakamlık mesleğine başlamış pek çok öğrencimin de başarı hikâyesinden duyabileceğiniz şu hususlara dikkat etmeniz yararınıza olur:

 

1. Öncelikle uzman ve sahasında deneyimli yazar kadrosu, sınav odaklı içeriği ve onlarca baskısıyla geçerliliği, güvenilirliği binlerce aday tarafından denenmiş ve kabul edilmiş bir konu anlatımı seti ya da müstakil konu anlatımı kitabını dikkatle, altını çizerek, boyayarak ve notlar alarak kemali ciddiyetle çalışmalısınız. Bu bağlamda, elinizde tuttuğunuz Kanunname Kaymakamlık Kod: 54 kitabım, Altın Seri Anayasa Hukuku, İdare Hukuku, Ateş İnsan Hakları ve Demokratikleşme kitaplarım ya da uzman yazar arkadaşlarımla kaleme aldığım Kaymakamlık Kampı kitaplarımızı önerebilirim. Şunu ifade etmeliyim ki, onlarca defa da olsa sadece mevzuat okuyarak sınavda başarılı olma ihtimali bulunmamaktadır. Çünkü Anayasa Hukukunda Devlet ve Hükümet sistemleri, Anayasal tarihçe ya da temel kavramlar; İdare Hukukunda genel esaslar, idari işlemler ve sözleşmeler, kamu hizmeti, kamu malları veya idarenin mali sorumluluğu; İnsan Hakları ve Demokratikleşme alanında insan hakları tarihçesi, kavram ve kuramları ya da uluslararası sözleşmeler gibi konular Mevzuat içinde yer almamaktadır. Bu konuların ve hatta mevzuatla birebir örtüşen idari teşkilat, mahalli idareler, ihaleler, Devlet memurları, ulusal insan hakları mevzuat ve mekanizmalarının ilk aşamada sistemli ve sınav odaklı bir konu anlatımlı kitaptan öğrenilmesi sınav başarısı için olmazsa olmaz bir mecburiyettir.

 

2. Sonrasında 3750 civarında özenle seçilmiş test sorusundan oluşan ve son 11 yıldır sınava hazırlanan istisnasız tüm adayların temel başucu kitabı olan KAS Kaymakamlık Sınavı Test Soru Bankasını, yine kodlayarak ve notlar alarak çözerek bilgilerinizi pekiştirmeli, eksikliklerinizin farkına varmalı, öğrendiğiniz bilgileri çeldiricisiyle görmeli, konularda nerelere odaklanmanız gerektiğinizi anlamayıp ve soru çözme becerinizi geliştirmelisiniz.

 

3. Bu konu ve soru bankalarını gereği gibi hazmederek çalıştıktan sonra hala zamanınız varsa KAS MÜKTESEBAT KAYMAKAMLIK SINAVI KAPSAMLI HAZIRLIK MEVZUATI kitabımızı yine kodlayarak ve renkli kalemlerle çizerek ve boyayarak dikkatle çalışmalısınız. Bunu yaparken hem konu anlatımlı kitabınızdan öğrendiğiniz bilgileri tekrar edecek ve hazmedecek, hem soru bankasında pratik ettiğiniz sorular kapsamında cevaplayabildiğiniz ve cevaplayamadığınız soruları hatırlayacak, hem de hacmini aşacağı için kitaplarda yer almayan ancak sınavda karşılaşma ihtimaliniz olan ayrıntıları, teknik hususları ve kritik noktaları öğrenmiş olacaksınız. Mevzuat çalışarak, ayıca, normların aslına vakıf olacağınız için bilginize ve kendinize güveniniz oluşacak ve pekişecek, konuları normatif boyutlarıyla öğrenerek bilinçli ve özgüvenli olarak sınava gireceksiniz.

 

4. Yukarıdaki 3 aşamalı çalışma sürecini en az 3 kere sırayla tamamlayabilirseniz, kaderinizde de varsa, sınav sonucunda yüzünüzün gülmesi ve emin adımlarla mülakata doğru yol almanız kuvvetle muhtemeldir. Zaman veya diğer kısıtlamalar yüzünden bu süreci üç kere yapamıyorsanız en az iki tamamlamanızı mutlaka öneririm. Canım Öğrencilerim, yukarıda yol haritasını çizdiğim stratejiyle 18 Eylül 2022 Cumartesi günü gireceğiniz kaymakamlık sınavında 111. Dönem kaymakam adayı olarak mesleğe intisap etmeniz mucize olmayacaktır. Yeter ki, doğru kaynaklarla ve akılcı stratejiyle sabırla, yılmadan, ümitle, bıkmadan, sonsuz bir azimle disiplinli, düzenli, sistemli, kapsamlı ve tempolu olarak çalışın. Kanunname Kaymakamlık Kod: 54 kitabımın gireceğiniz kaymakamlık sınavında ipi göğüsleyerek başarınıza temel olacağı ümit ve temennisiyle hepinize üstün başarılar, kolaylıklar, sağlıklı, aydınlık, ümit ve müjde dolu bir ömür dilerim.

9 Haziran 2022, Avşa Adası

Prof. Dr. Ahmet Nohutçu

Ödeme Seçenekleri
Akbank - Axess (OOS)
TAKSİT TUTAR TOPLAM TUTAR
2 3 4
178.05 TL 356 TL
119.81 TL 359 TL
90.7 TL 363 TL
Ziraat Bankası
TAKSİT TUTAR TOPLAM TUTAR
2 3 4
173.23 TL 346 TL
115.72 TL 347 TL
88.4 TL 354 TL
Garanti Bankası - BonusCard
TAKSİT TUTAR TOPLAM TUTAR
2 3 4
174.8 TL 350 TL
117.29 TL 352 TL
88.54 TL 354 TL
Türkiye İş Bankası - Maximum Kart
TAKSİT TUTAR TOPLAM TUTAR
2 3 4
176.22 TL 352 TL
118.57 TL 356 TL
89.75 TL 359 TL
VakıfBank (Yeni sistem POS)
TAKSİT TUTAR TOPLAM TUTAR
2 3 4
176.22 TL 352 TL
118.57 TL 356 TL
89.75 TL 359 TL
Yorumlar
YORUMLARSize Yorumunuzu Yazın

Bu Ürünü Nasıl Buldunuz ?

YORUMLARA GÖZ ATIN
Lütfen resimdeki 3 karakterli yazıyı kutuya sırasıyla yazınız
Güvenlik Resmi
BENZER ÜRÜNLER
Antalya'nın Sosyal ve İktisadi Tarihi - Erdal Taşbaş
% 5
114,00
108,30
Kabine Anayasa Hukuku Soru Bankası Savaş Yayınları 2022
% 30
149,00
104,30
Ana Hatlarıyla Uluslararası İktisat - İktisat Hap Serisi 4 Savaş Yayınları
% 5
10,00
9,50
Ana Hatlarıyla Türkiye Ekonomisi - İktisat Hap Serisi 3 Savaş Yayınları
% 5
10,00
9,50
KPSS Tarih Konu Anlatımlı Cahide Bolat Temsil Kitap Yayınları 2022
% 20
160,00
128,00
Kamu Yönetimi Tüm Dersler Konu Anlatımı Notları Akfon Yayınları 2022
% 40
200,00
120,00
ASAMBLE Türkiye İdari Teşkilatı Çözümlü Soru Bankası Temsil Kitap Yayınları 2022
% 20
168,00
134,40
Mahalli İdareler GYS ve Unvan Değişikliği Çalışma Seti Savaş Yayınları 2022
% 22
449,00
350,00
Mahalli İdareler GYS ve Unvan Değişikliği Konu Anlatımı Savaş Yayınları 2022
% 20
250,00
200,00
Kelepir Ürün İadesizdir - İstihdam ÇEKO Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Soru Bankası 2021
% 60
120,00
48,00
KANUNNAME Cilt 3 İdari Yargı Savaş Yayınları 2021
% 33
150,00
100,00
KANUNNAME Cilt 2 İdare Hukuku Savaş Yayınları 2021
% 33
150,00
100,00
KANUNNAME Cilt 1 Anayasa Hukuku Savaş Yayınları 2021
% 33
150,00
100,00
KONSENSUS Akademi Maliye Konu Anlatımı Savaş Yayınları 2022
% 30
70,00
49,00