Yayınevleri

Tüm Kategoriler

Üye Girişi

E-Posta
Şifre
  Ödeme Seçenekeleri
  Son Tekrar Soru Bankası
  Adli Hakimlik Kampı
  İdari Hakimlik Kampı
  Konsensus KPSS Soru
  Konsensus Adli-İdari Soru
  Külliyat Adli Hakimlik Soru
  Külliyat İdari Hakimlik Soru
  Hocasından Ders Notları
  KPSS A Hukuk Konu
  Muhasebat
  Bahtiyar Akyılmaz Kitapları
  Kaymakamlık Kampı

Haberler

Son İncelenen Ürünler

Bayi Girişi

Bayi E-Posta
Bayi Kodu
Bayi Şifre

İcra ve İflas Hukukunda Menfi Tespit ve İstirdat Davaları - Timuçin Muşul

Fiyatı düştüğünde e-posta ile haber ver
İcra ve İflas Hukukunda Menfi Tespit ve İstirdat Davaları - Timuçin Muşul

"İcra ve İflas Hukukunda Menfi Tespit ve İstirdat Davaları - Timuçin Muşul"

9786257802291
 • Ürün İndirimli Fiyatı
 • 222.30
 • Piyasa Fiyatı
 • 234.00
 • Havale ile
 • 220.08
 • Yayınevi
 • Adalet Yayınevi
 • Satılan Adet Miktarı
 • 8
 • Yazar
 • Timuçin Muşul
Adet
İcra ve İflas Hukukunda Menfi Tespit ve İstirdat Davaları - Timuçin Muşul
Favori Ürünlerinize Ekleyin


Özellikler
Taksitler
İlgiliÜrünler
İcra ve İflas Hukukunda Menfi Tespit ve İstirdat Davaları - Timuçin Muşul

İkinci baskısı 2016 yılında yapılıp, çok kısa denilebilecek bir süre içinde tükenen “İcra ve İflâs Hukukunda; MENFİ TESPİT ve İSTİRDAT DAVALARI” kitabının, 23 Temmuz 2020 tarihi itibariyle güncelleştirilip genişletilmek ve uygulamada ortaya çıkan sorunlara çözüm getiren yeni tarihli çok sayıda Bölge Adliye Mahkemeleri - Hukuk Daireleri ile Yargıtay kararlarına da yer verilmek suretiyle hazırlanan üçüncü baskısı okuyucunun istifadesine sunulmuştur. Kitap, Menfi Tespit Davası ve İstirdat Davası olmak üzere iki ana kısım altında yer alan bölüm başlıkları ile alt başlıklardan oluşmuştur.
22.07.2020 tarih ve 7251 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun (RG. 28.07.2020, S. 31199)1 m.59 ile 07.11.2013 tarih ve 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanuna “m.73/A”, m.60 ile de “Geçici Madde 2” eklenmiştir.

7251 sayılı Kanun m.59 - 7/11/2013 tarihli ve 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’a 73 üncü maddesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki madde eklenmiştir. “Dava şartı olarak arabuluculuk 6502 sa.K m.73/A - (1) Tüketici mahkemelerinde görülen uyuşmazlıklarda dava açılmadan önce arabulucuya başvurulmuş olması dava şartıdır. Şu kadar ki, aşağıda belirtilen hususlarda dava şartı olarak arabuluculuğa ilişkin hükümler uygulanmaz: a) Tüketici hakem heyetinin görevi kapsamında olan uyuşmazlıklar b) Tüketici hakem heyeti kararlarına yapılan itirazlar c) 73 üncü maddenin altıncı fıkrasında belirtilen davalar ç) 74 üncü maddede belirtilen davalar d) Tüketici işlemi mahiyetinde olan ve taşınmazın aynından doğan uyuşmazlıklar (2) 7/6/2012 tarihli ve 6325 sayılı Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Kanununun 18/A maddesinin onbirinci fıkrası tüketici aleyhine uygulanmaz. 1 7251 sayılı Kanun m.63 - Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. Menfi Tespit ve İstirdat Davaları VIII (3) Arabuluculuk faaliyeti sonunda taraflara ulaşılamaması, taraflar katılmadığı için görüşme yapılamaması veya tarafların anlaşmaları ya da anlaşamamaları hâlinde tüketicinin ödemesi gereken arabuluculuk ücreti, Adalet Bakanlığı bütçesinden karşılanır. Ancak belirtilen hâllerde arabuluculuk ücreti, Arabuluculuk Asgari Ücret Tarifesinin eki Arabuluculuk Ücret Tarifesinin Birinci Kısmına göre iki saatlik ücret tutarını geçemez. (4) Arabuluculuk faaliyeti sonunda açılan davanın tüketici lehine sonuçlanması hâlinde arabuluculuk ücreti, 6183 sayılı Kanun hükümlerine göre davalıdan tahsil olunarak bütçeye gelir kaydedilir.” 7251 sayılı Kanun m.60 - 6502 sayılı Kanuna aşağıdaki geçici madde eklenmiştir. “6502 sa.K “GEÇİCİ MADDE 2 - (1) Bu Kanunun dava şartı olarak arabuluculuğa ilişkin hükümleri, bu hükümlerin yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla ilk derece mahkemeleri ve bölge adliye mahkemeleri ile Yargıtay’da görülmekte olan davalar hakkında uygulanmaz.” 22.07.2020 tarih ve 7251 sayılı “Hukuk Muhakemeleri Kanunu İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun” başlığı ile kanunlaşan TBMM Başkanlığına sunulan kanun teklifinin 59. maddesinin gerekçesi şöyledir. Önsöz IX 2) 7155 sa.K m.20 ile 6102 sayılı TTK’ya eklenen m.5/A gereğince “ticari nitelikteki menfi tespit davalarında dava açılmadan önce arabuluculuğa gidilmesinin zorunlu olmadığına ve arabulucuya gidilmiş olmasının bir dava şartı olmadığına” YARGITAY 19. HD., 13.02.2020 tarih ve E. 2020/85, K. 2020/454 sayısıyla oybirliğiyle ve 5235 sa.K m.35/4 gereğince kesin olarak karar vermiştir.

 
 • Genel Özellikler
 • Baskı Tarihi
 • Eylül 2020
 • Baskı Sayısı
 • 3. Baskı
 • Yayınevi
 • Adalet Yayınevi
 • Yazar
 • Prof. Dr. Timuçin Muşul
 • Sayfa Sayısı
 • 724
 • Ebat
 • 16x24
 • Cilt
 • --